Grave og mindesten i Lundby og Gunderup

Den såkaldte affære ved Lundby har efterladt en del grave og mindesten i Lundby og Gunderup.

Der er et mindesmærke med vejen hvor den for danskerne så katastrofale kamp foregik, og gravene for de danske soldater på Gunderup Kirkegård.
Denne kamphandling den 4. juli 1864 var den sidste den sidste i 2. slesvigske krig.

Bilder ag grave og minder i Lundby og Gunderup.