Grav på Ullerup kirkegård

 

Der findes kun en grav på ullerup kirkegård.
Det er en fællesgrav med 10 danske soldater og 3 prøjsiske.
Der angives kun tid og sted som Dybbøl 1864.