Forter og skanser

Forter og skanser 2009 til 2019 indeholder billeder af både forter og skanser på Dybbøl.

Jordværkerne

De danske skanser blev nedbrudt kort efter stormen 18. april.
Nogle for at give plads til de nye store preussiske forter der indgik i Festung Sonderburg-Düppel, og andre for at tilpasse landskabet omkring forterne. Bl.a. skulle man undgå blinde vinkler.

Den danske skanse der er mest “original” er skanse VIII. Der blev blev kun jævnet på den. Man kan stadig ane både grav og traverser. Dansk skanse VII (Lynette) er fuldstændig jævnet.

Skansernes ildlinie

På stedet er de danske skansers ildlinie markeret med hvid stensætning. Ildlinien er forsiden af den banket kanonerne stod på. Populært sagt er ildlinien skytsets mundinger.

Der er på alle skanser en del mindesten

Gennemgangen starter ved Alssund:

Dansk skanse X, kun nedbrudt

Fort IX (gammel dansk skanse IX)

Dansk skanse VIII

Danak skanse VII

Fort X (Gammel dansk skanse V og VI – Kongeskansen)

Dansk skanse IV, jævnet og derefter med opsat preussisk sejrsmonument (Sprængt 1945)

Fort IX (Gammel dansk skanse III)

Dansk skanse II, jævnet og med en del mindesten

Dansk skanse I jævnet

Fort VII Ca. på venstre fløj af den danske tilbagetrukne linie. Fortet havde også kystbatteri-opgaver

Skanse VI, intet dansk anlæg på stedet

Brohovedskanse, gammel dansk nordre brohovedskanse