Bangsbofortets bunkere

Bangsbofortets bunkere omfattede anlæg til ammunition, personel, skyts, ildledercentral samt  sanitesbunker og kommandobunker.

Ammunitionsbunkere

Bag hver skytsbunker lå en separet ammunitionsbunker med granatmagasin, ladningsmagasin og et særligt rum til de følsomme brandrør.

Observations- og ildlederbunkeren

Herfra kunne området udfor fortet overvåges og ilden ledes.

Mandskabsbunkere

I forbindelse med de forskellige funktioner var der en del mandskabsbunkere på området, De var bygget som Regelbau 628.
I hver bunker var der plads til 9 mand med køjer, et lille skab, bord, stole samt personlig udrustning. I bunkeren var der også en ovn. Denne kunne også anvendes til lettere madlavning. Ovnen var speciel, idet der var kraftige lukkemekanismer på spjældene så den dels kunne holde tæt under rystelserne under et artilleriangreb og dels kunne lukkes af mod gas udefra.
Dørene til bunkerne var kun 1,75 cm høje. Dette var en mulighed for at spare stål uden at forringe dørenes pansrende egenskaber.
Der var ikke toilet i bunkeren. De tyske soldater skulle, når de ikke var under angreb,  anvende et centralt toilet på toppen af bakken. Var de under angreb blev der sat en 15 liters spand ind i bunkeren.
De danske soldater fik stillet et gammeldags lokum lige uden for hver bunker til rådighed.

Mandskabs bunkere 2011
Radarbunkeren

Bangsbo bunkere omfattede også en radarbunker.
Tyskerne havde opført en radarbunker på Pikkerbakke. Oprindelig stod her en større radar kaldet “Freiburg” af fabrikatet Würtzburg Riese. Rækkevidde ca. 60 km.
Bunkeren blev taget i brug og udstyret med en noget mindre radar, formentlig af amerikansk fabrikat. Denne blev monteret i det oprindelige betonanlæg.

Kommandobunkeren

Til kommandanten for Stützpunkt Gruppe Süd, Korvettenkapitän Edouard Becker, var der i tilfælde af angreb bygget en kommandobunker (Regelbau M 152)  Denne blev, som de øvrige anlæg, overtaget af kystbefæstningen.

Øvrige bunkeranlæg

Der fandtes en del bunkere med særlige formål

Nordre luftværnsbatteri

Sammen med fortet overtog Kystdefensionen også en 37 mm. FLAK-kanon fra tyskerne.
I forbindelse med Danmarks indtræden i NATO og Marshall-hjælpen, fik Danmark en del 40 mm. luftværnskanoner. Der blev opstillet 2 batterier med hver tre kanoner på Bangsbo, et søndre og et nordre batteri. Disse blev opstillet sammen med de fire 105 mm. kanoner der blev overtaget efter besættelsen. Denne kombinations af tyske 105 mm. kanoner og moderne 40 mm. Bofors kanoner skete flere steder, f.eks. også på Flakfortet.
Det søndre batteri og briskene fra 105 mm. luftværnsbatteriet ligger i dag på det nuværende militære område.