Sikringsstilling Nord Google Maps

Kort over sikringsstilling Nord Google Maps indeholdende de positioner der fremgår af Mogens Scott Hansens nøglekort.

De anlæg der stadig er synlige er afmærket som historisk bygning med grønt. Dog er en stor del af disse anlæg helt eller delvis sprængt.
Af de over 900 anlæg, er ca. 75 anlæg stadig intakte eller delvis intakte. 64 er helt sprængt medens 30 er tildækkede og i ukendt stand.

Kortet starter med de synlige anlæg.
Det er muligt at tilføje kortet de sløjfede batterier samt øvrige sløjfede anlæg.
Brug kortvælgeren i kortets øverste venstre hjørne

Kortet giver således både et godt indtryk af anlæggets oprindelige størrelse ligesom det kan danne grundlag for en tur til Sikrings-stilling Nord.

Ved klik på ikon kan der på synlige rester ses billeder og på sjøjfede rester anlægsnummer

Der er følgende signaturer på Kort over sikringsstilling Nord Google Maps:

Signaturtegn på kortet

 

 

 

 

 

 

Stillingens anlæg på Google Maps