Stillingens andre batterier

Stillingens andre batterier udgjordes af andre kanonbatterier der ikke som sådan var en del af sikringsstillingen, men som havde betydning for det almindelige forsvar.

Batteriet Ullerupvej:
Sikringsstilling Nord, 88 mm. FLAK kanon

88 mm. FLAK kanon

2 kanoners FLAK batteri (FLAK=Flug Abwehr Kanone) hørende under Tønderbasen (Zeppelin-base) Et tømmerrum var indrettet i en gravhøj, med indgang fra henholdsvis øst og vest.
På væggene i rum og gange var opsat hylder, hvorpå de 1800 stk. ammunition der hørte til batteriet var placeret. Batteriet havde en enkelt mulighed for at komme i kamp. Det blev alarmeret da Englænderne bombede Tønderbasen (historiens første luftangreb fra et hangarskib)  i 1918. Men batteriet nåede ikke at deltage. Mandskabet var katolikker, havde holdt helgenfest og ingen tog telefonen da batteriet blev forsøgt alarmeret.          

Kystbatteriet i Aarøsund:

Dette batteri var underlagt Marinestation Aarøsund.
Hovedskudopgave var nogle minefelter i Lillebælt. Batteriet havde 4 stk. 10,5 cm. kanoner placeret bag jordvolde. Midt i batteriet stod kommandostationen og et stort ammunitionsmagasin var bygget ind i skrænten bag batteriet. 
Ildlederstationen styrede også batteriet Aarø.

Batteriet Aarø:

Batteri under Marinestation Aarøsund.
Et af marinens hestetrukne 15 cm haubitz-batterier har  været opstillet her i en periode.
I 1918 kom 4 stk. 10,5 cm kanoner der ikke nåede at blive opstillet. Mod nord stod en meget moderne ildlederstation med kraftig projektør. Herfra kunne både batteri 1 og batteri 2 styres direkte pr. telefon.

Batteriet Stevelt

 Endnu et batteri under Marinestation Aarøsund. Det var formentlig et hestetrukkent 15 cm. haubitsbatteri på 3 pjecer. Det var under udvidelse til i alt 6 pjecer. Opgaven var beskyttelse af minefelter og indsejlingen til Haderslev Fjord.

Batteriet Tved:

 Flak-batteri under luftskibsbasen i Tønder. Bestykning ukendt.

Batteriet Abild:

 FLAK-batteri under luftskibsbasen i Tønder. Bestykning ukendt. 

Batteriet Hømlund:

Afmærket standplads ved tre gravhøje syd for vejen Spandet-Ribe, ca. 500 m. fra den daværende danske grænse. Opgaven var formentlig at beskyde vejen mod Ribe