Batteri 15 Strandelhjørn

Batteri 15 Strandelhjørn var et af de svære batterier anlagt bag den egentlige stilling.

Batteri 15 Strandelhjørn, magasin

Magasin Strandelhjørn

Batteriet bestykket med en 24 cm. kanon opstillet på betonbrisk.
Udover ammunitionsmagasinet med deto udlangeråbninger og et ladningsmagasin findes et meget stort sprængt rum. Alene størrelsen er interessant.

Der var et opholdsrum udformet som strube kaponiere og samtidig kommandostation.

 

Dele til 24 cm. kanon under transport. Det krævede tre vogne

Batteri 15 Strandelhjørn, ammunitionsbunker 2009

Ammunitionsbunker 1Af betonbrisken er i dag kun et stort krater tilbage. Det store krater fremkom idet man ved bortsprængningen med 1100 kg sortkrudt kun løftede brisken nogle meter i luften. Da den stort set intakt landede samme sted igen, måtte man sprænge anden gang.

 

 

Batteri 15 Strandelhjørn 2009