military-history-denmark NIKE raketter på en frostmorgen i Sigerslev

 
 Siden er lavet af
 Søren Østergard (kontakt)
 Sønderborg


 Forsidebillede:
 Nike raketter på FSN  Sigerslev en
 tidlig frostmorgen

 
 
 
De slesvigske krige

 Københavns Befæstning
 
 Sikringsstilling Nord 1916

 Forsvaret på Stevns

 Langelandsfortet

 Bangsbofortet

 

 

 

 


military-history-denmark.dk
Tidligere fortress-scandinavia.dk

Spændende perioder i nyere dansk militærhistorie.

 Dansk militærhistorie er fyldt med dramatiske perioder.

 I 1800-tallet skulle vi både forholde os til et totalt militært nederlag og tabet af 2/5
 af vores landareal og en del af vores mest ressourcestærke del af befolkningen,
 men også til alle de ulyksaligheder der gik forud.

 - Slaget på Rheden i 1802
 - Bombardementet af København og tabet af flåden i 1807
 - Statsbankerotten få år senere
 - Tabet af Norge i 1815

 Der var således god brug for succes, så da vi i 1. Slesvigske krig vandt en tvivl-
 som sejr over de Slesvig-Holstenske oprørere, blev dette udlagt som en stor
 militær bedrift. Denne nationalromantiske eufori førte til nogle helt urealistiske
 forestillinger om landets militære formåen, og dermed var vejen banet for 2. Sles-
 vigske krig og det katastrofale nederlag i 1864.

 I lyset af Tysklands ekspansion og de dystre minder påbegyndtes i 1886 opførel-
 sen af en befæstning omkring København. Byggeriet skete i årene 1886 til 1894,
 helt ude af politisk og demokratisk kontrol. Denne demokratiske krise løstes først
 med systemskiftet i 1901.
 Efter 1909 og i årene frem mod 1. verdenskrig udbyggedes den allerede foræl-
 dede befæstning og havde sammen med indkaldelsen af sikringsstyrken i årene
 1914-18 en stor del af ansvaret for at Danmark forblev neutral.

 Tyskland var efter indførelsen af den uindskrænkede ubådskrig ikke sikker på
 den danske neutralitet, og nærede samtidig en vis frygt for en engelsk angreb
 gennem Jylland. De opførte derfor i årene 1916-18 en stærk forsvarslinie på
 tværs af det  daværende Nordslesvig, som vi i dag kender som Sønderjylland.

 Mellem 1918 og 1940 førte Danmark en nedrustnings- og neutralitets politik, der
 ikke levnede plads til militære byggerier.
 Først i forbindelse med den kolde krig og medlemskabet af NATO bygges tre nye
 store kystforter og en hel del andre militære installationer. 

 Som truslen om den altødelæggende atomkrig aftog, blev mange militære anlæg
 forladt og sløjfet fra 1980'erne og frem til murens fald. 

 


8 brigades modangreb på Dybbøl 18 april 1864
8 brigades modangreb den 18. april 1864
 

Søfrotet Prøvestenen i Københavns Befæstning
Søfortet Prøvestenen i Københavns Befæstning
 

Gammelskov Batteri i Sikringsstilling Nord
Gammelskov Batteri i Sikringsstilling Nord
 

NIKE Hercules raket i Sigerslev på Stevns
NIKE Hercules raket på Stevns

 

This site uses cookies for statistic purposses only. By continuing, you accept this. The cookies can be removed from your computer.