English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
  

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
De 2 Slesvigske kriges betydning for Danmark.

 Perioden fra 1848 til 1864 fik enorm betydning for Danmark de følgende 70 år.
 Vi fik den første grundlov i 1848 og oplevede efter 1. slesvigske krig en brusende sejrsstemning hvorunder nationalromantikken  blom-
 
strede. At Danmark reelt intet fik ud af tre-årskrigen betød mindre.
 Derefter blev vi
i 1864 belært om vore åbenbare  militære og storpolitiske begrænsninger. Ikke alene mistede vi hertugdømmerne, men
 vi måtte også se en stor del at vore landsmænd blive tyske og se Sønderjylland blive en tysk provins.
 For Sønderjyderne fik 1864 en helt speciel betydning. De måtte lægge ryg til tysk overherredømme, finde sig i en tvungen germani-
 
sering af samfundet og fornægtelse af alt dansk.

 1864 fik ikke alene meget stor betydning for vor forsvarspolitik men også vore udenrigspolitiske overvejelser, ikke mindst opfattelsen
 af Tyskland som nabo og potentiel fjende.
 Hele spørgsmålet  om forsvarssagen, Københavns befæstning og neutralitetspolitikken op til første verdenskrig, var  i høj grad præget
 af 1864.  
 1864 har været en del af vor nationale selvforståelse helt op til i dag.

 
             Danske tropper tiljubles i København 1850
 
Prøjsiske tropper i Dybbøl skanser 1864
                           Prøjsiske tropper i Dybbøl skanser 1864