English  Version   

 Forsiden

Skanse I - II -  III


 
Skanse IV - V - VI

 
Skanse VII

 
Skanse VIII - IX - X


 Stormen


 De tyske forter efter 1864

 
 
 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864

Dybbøl skanser I - III 2010

    Skanse I
 
  Dybbøl 18. april 1864, Skanse I, Tysk mindesten
 Tysk sten på skanse I 
                                 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse I, Ammunitionsmagasinet
Skanse I ammunitionsmagasin
 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse I, omrids af skansen
Skanse I, omridset
 
  Dybbøl 18. april 1864, Skanse I, mindesten for officererne Bruhn og Gløerfeldt
Skanse I, sten for 2 officerer 
 
                          
Dybbøl 18. april 1864, Skanse I, mindesten for officererne Gyldenfeldt og Carlsen
  Skanse I, sten for 2 officerer

 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse I, mindesten for Løjtnant Jespersen på Panserskibet Rolf Krake
   Skanse I, sten for officer på
                "Rolf Krake"

 
  Skanse II
 
  Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, omridset af skansen
           Skanse II, omridset 
 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, Udsigten mod de tyske batterier på Broager
 Skanse II, udsigt mod Broager
 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, det sprængte ammunitionsmagasin
Skanse II, Ammunitionsmagasin
 
        Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, omridset af blokhuset
         Skanse II, blokhuset
 
Dybbøl 18. april 1864, omridset af Skanse II
          Skanse II, omridset
 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, Vemmingund og Broager
Skanse II, Vemingbund og Broager
 
  Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, Tysk mindesten for løjtnant Ancher
        Skanse II; Tysk sten for
           Lieutenant Ancher 
       Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, mindesten for 8 faldne danske soldater
    Skanse II, sten for 8 faldne

 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, mindesten for Korporal Rasmus S. Nellemann.
 Skanse II, sten for Nellemann
  Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, mindesten for major Rohweder
Skanse II; Sten for falden officer                        
 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, mindesten for svensk frivillig SKLT von Knorring
Skanse II, sten for svensk frivillig
 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, Preussisk mindesten for faldne pionerer.
      Skanse II, Tysk Denkmal
 
  Dybbøl 18. april 1864, Skanse II, Preussisk mindesten for faldne pionerer, Pionier Klinke
Skanse II, minde (Denkmal) for
faldne tyske pionerer, personificeret
i pioner Klinke, der uforvarende
blev Preussisk nationalhelt.
 
         
          Statue af Klinke på
          det Preussiske sejrs-
          monument på Dybbøl 
       
         Statue af Karl Klinke i
            Berlin-Lichterfelde.

 
  Ifølge helteberetningen havde Pioner Klinke taget en 30 punds krudtsæk på ryggen og var løbet ned til palisaden i graven ved skan-
se 2, og derefter havde sprængt sig selv i luften sammen med palisaden. Dette skulle være sket med råbet:
"Ich bin Klinke, ich öffne der Tor". (Ordspil med dørklinke) Klinke blev herefter folkehelt og symbol på fædrelandskærlighed og offer-
vilje.

Efterfølgende er det sandsynliggjort ved bl.a. regimentets rapport, at det var den ukendte Pioner Kitto der kastede sækken fra glaci-
set ned i graven. Klinke, der allerede var dernede, blev kraftigt forbrændt ved sprængningen og derefter skudt da han kravlede op
ad skansen.
Klinke ligger begravet i en fællesgrav med 8 andre på Broager Kirkegård.

Der blev opsat statuer af Klinke, og han blev portrætteret på den Prussiske sejrssøjle på Dybbøl.
I Sønderborg blev et hotel opkaldt efter ham.

 Historien om Klinke
 
    
Graven med bl.a. Klinke på Broager
     
      Mindesten for Klinke på
           Broager kirkegård
 
  Skanse III
 
  Dybbøl skanser, skanse III
    Skanse III, tyske traverser
Dybbøl skanser, skanse III
                  Skanse III
 

                    Skanse III