English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
  

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Selk (Kongshøj) 3. februar

 

 Der var placeret en del forposter foran Dannevirke, bl. a. i Selk, Over Selk og i Jagel. Den 3. februar 1864 kom det til hårde forpost-
 fægtninger i dette område, idet Preussiske og Østrigske tropper rykkede frem i rummet mellem det Østrigske k.k. VI Armekorps og
 den danske hær. Inden har der der været forpostkampe ved Eckernförde og Mysunde forsøgt indtaget 2. februar.
 
 Specielt blev kampene ved Kongshøj (som Østrigerne kaldte Königsberg) ved Selk særdeles hårde.
 Fra dette højdepunkt kunne vejen mellem Eckernförde og Slesvig samt hele Dannevirkes østlige fløj beherskes.

 Medens
både den Østrigske kronprins og prins Friedrich Carl så til, angreb det østrigske hærkorps de danske forposter. Forrest i
 angrebet er "k.k. 1. Infanteribrigade Generalmajor Graf Gondrecourt", der viser stort initiativ. Østrigerne angriber medens der er
 dansk vagtafløsning og dermed dobbelt bemanding i forposterne. Dette kunne være en dansk fordel, men på grund af dårlig føring
 giver det forvirring, da forpostkompagnierne kommer fra 6 forskellige batallioner.
 

 Efter 6 timers hårde kampe i temperaturer ned til -19 grader, indtager Østrigerne Kongshøj
som de besætter med tungt artilleri.
 Den østrigske general ønsker ikke at rykke længere frem den dag, men flere enheder af de østrigske tropper er så optændte af
 kampen, at de rykkede videre frem mod selve Dannevirke.
 De fremstormende østrigere slog flere danske enheder på flugt, men kom så tæt på at de kom under beskydning fra selve Danne-
 
virkestillingen. De tte herefter trække sig tilbage med svære tab.
 Kongshøj og det meste af Dannevirkestillingens forterræn var dog nu i fjendens besiddelse, og den danske hær var trukket tilbage
 til selve stillingens hovedforsvarsværker.

 Tabene har været hårde på begge sider. Næsten 100 Østrigere er døde og over 300 sårede.
 På dansk side er der 42 døde og ca. 150 sårede. Over 200 mand på dansk side er herudover enten taget til fange eller savnede.
 
Trods de svære tab fejrer Østrigerne dagen som en stor sejr.
 Brigaden Gondrecourt får herefter tilnavnet “die eiserne Brigade” – Jernbrigaden.
 
 Herefter er Dannevirke så truet at
kampene, at beslutningen om rømning af stillingen tages allerede dagen efter den 4. februar
 om aftenen.
 
 

 
    18. Jägerbattallion angriber Kongshøj
Det Østrigske Regiment Martini på Kongshøj 1864
 Regiment "Martini" på Kongshøj
 


  Kongshøj 2015
  Det Østrigske mindesmærke

 
  Det Østrigske mindesmærke for de faldne på Kongshøj 1864 Østrigsk mindesmærke for der faldne på Kongshøj 1864


 

  Østrigsk mindesmærke på Kongshøj 1864


 Monumentet blev opført allerede i efteråret 1864, bekostet af medlemmer og pårørende til Coundrecourt Brigaden.


 Krigergrave fra forpostfægtningerne 2-6. februar.

 Haddeby kirke 2015

        Haddeby kirke. Gravsted med 36 faldne danskere 1864

 
 

 
      Østrigsk minde over de faldne på Haddeby kirkegård

 

 

 Jagel 2015

  Mindesten Jagel 1864