English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
 


     
 
 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Den danske marines skibe og operationer i krigsåret 1864.
 

 Danmark rådede i krigsåret 1864 over følgende flådeenheder:

 
    1 orlogsskib
  3 linieskibe
  1 panserfregat
  2 fregatter
  1 panserbatteri
  2 korvetter
  2 brigger
  3 skrueskonnerter
  1 skonnert
  7 skruekanonbåde
16 bombekanonjoller
  9 hjuldampskibe
  7 minelægningsbåde
  1 depotbåd (miner)
  8 transportbåde
  1 slup
  1 kutter
Den danske nordsø-eskadre 1864
                    Nordsøeskadren
 

 De mest betydende flådeenheder i krigsudrustning var følgende:

  Skruefregatten Jylland
S
kruefregatten Niels Juel
Skruefregatten Sjælland
Skruefregatten Tordenskjold
Skruekorvetten Dagmar
P
anserskibet Rolf Krake

Panserskonnerten Esbern Snare
Korvetten Thor
Skruekorvetten Hejmdal
Linieskibet Skjold  

 Herudover var der en del civile transportskibe.
 

 Skruefregatten Jylland           Bevæbning 1864
  Køllagt 1857 Længde 71,00 meter 31 30-punds Kanoner
  Søsat 1860 Bredde 13,50 meter   8 18-punds riflede kanoner
  Indgået i flåden 1862 Dybgang   6,00 meter   4 12-punds riflede kanoner
  Udgået af flåden 1908 Deplacement 2450 tons    
      Besætning 405-437    

Jylland deltog i Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864.
Under slaget ved Helgoland var
orlogskaptajn P. C. Holm skibschef.      
 
  Fregatten Jylland 2014  

Slaget ved Helgoland
Fregatten "Jylland" indgik i flåden i 1864

 
 Skruefregaten Niels Juel           Bevæbning 1864
  Køllagt 1853 Længde 58,00 meter 22 30-punds 50 centner kanoner
  Søsat 1855 Bredde 13,00 meter   8 30-punds 40 centner kanoner
  Indgået i flåden 1856 Dybgang   6,00 meter   4 12-punds Kanoner
  Udgået af flåden 1879 Deplacement 1934 tons   4 3/4 tomme riflede kanoner
      Besætning
 
 ?
 
   
Niels Juel deltog i 1864 som kommandokib for eskadrechef orlogskaptajn E. Suenson, sammen
med skruefregatten Jylland og korvetten Hejmdal i kampen ved Helgoland 9. maj 1864.
Under kampene i 1864 var skibet under kommando af o
rlogskaptajn J. L. Gottlieb.

       Niels Juel ved Helgoland
 

 
 Skruefregatten Sjælland           Bevæbning 1864
  Køllagt 1853 Længde 58,00 meter 30 30-punds 50 centner kanoner
  Søsat 1858 Bredde 13,00 meter   8 18-punds riflede Kanoner
  Indgået i flåden 1860 Dybgang   6,00 meter   5 12-punds riflede Kanoner
  Udgået af flåden 1885 Deplacement 2355 tons    
Besætning  ?

Sjælland deltog som kommandoskib for eskadrechef kontreadmiral C. E. van Dockum i kampen ved Rügen 17. marts 1864
Under kampene var henholdsvis orlogskaptajn F. Paludan og orlogskaptajn H. H. S. Grove skibschefer.

 
 Skruekorvetten Dagmar           Bevæbning 1864
  Køllagt  ? Længde 52,83 meter 14 30 punds kanoner
  Søsat 1861 Bredde   9,95 meter   2 18 punds riflede kanoner
  Indgået i flåden  ? Dybgang   4,15 meter    
  Udgået af flåden 1901 Deplacement 1222 tons    
      Besætning
 
190
 
   
 Under krigsudrustning og under kommando af kaptajnløjtnant G. F. V. Wrisberg
                    Dagmar
   


 
Skruefregatten Tordenskjold           Bevæbning 1864
  Køllagt   Længde 50,40 meter   2 60-punds kanoner
  Søsat 1852 Bredde 12,86 meter 14 30-punds kanoner
  Indgået i flåden 1854 Dybgang   5,38 meter 16 18-punds riflede kanoner
  Udgået af flåden 1872 Deplacement 1453 tons    
      Besætning  ?    

Tordenskjold var i 1864 under krigsberedskab og under kommando af orlogskaptajn C. M. Meinertz.

 
Panserskonnerten
Esbern Snare
          Bevæbning 1864
  Køllagt  ? Længde 45,77 meter   1 60-pund 88 centner kanon
  Søsat  ? Bredde   7,92 meter   2 5 3/4" riflede kanoner
  Indgået i flåden 1862 Dybgang   3,32 meter    
  Udgået af flåden 1923 Deplacement 597 tons    
      Besætning
 
50
 
   
Bygget af: The Thames Shipbuilding Company, England.
Skibet var i 1864 under krigsudrustning under kommando af k
aptajnløjtnant J. C. Kraft
under kampene.
 

Panserskonnerten Espern Snare 1864
                      Esbern Snare

 

 
Panserbatteriet Rolf Krake           Bevæbning 1864
  Køllagt   Længde 57,00 meter   4 4 stk. 60-punds 88 Centner kanoner
  Søsat 1863 Bredde 11,60 meter   (2x2 - i to drejetårne)
  Indgået i flåden 1863 Dybgang   3,50 meter    
  Udgået af flåden 1907 Deplacement 1360 tons    
      Besætning 141    
  Panserbatteriet "Rolf Krake" i Vemmingbund 1864
   Rolf Krake i Vemmingbubd
 
               Prøvesejlads på floden Clyde

Bygget af:  Napier & Sons, Glasgow, Skotland
Rolf Krake indgik i Østersøeskadren og deltog i slaget ved Dybbøl og forsvaret af Als.
Skibet havde under kampene orlogskaptajn H. P. Rothe som skibschef.
I 1863 bragte hjuldampskibet Geiser besætning, takkelads og øvrigt gods til det nybyggede panserskib Rolf Krake i Glasgow.
 

Skruekorvetten Thor           Bevæbning 1864
  Køllagt  ? Længde 50,22 14 30-punds kanoner
  Søsat 1851 Bredde 9,42    
  Indgået i flåden 1851 Dybgang 4,86    
  Udgået af flåden 1877 Deplacement 803 tons    
      Besætning
 
 ?
 
   
Under krigsudrustning og under kommando af kaptajnløjtnant A. R. Hedemann Gallionen til skruekorvetten "Thor"
               Thors Gallion
   

 
Skruekorvetten Hejmdal           Bevæbning 1864
  Køllagt 1853 Længde 51,80 meter 14 30-punds 40 centner kanoner
  Søsat 1856 Bredde   9,20 meter   2 18-punds 40 centner riflede kanoner
  Indgået i flåden 1857 Dybgang   4,70 meter    
  Udgået af flåden 1886 Deplacement 868 tons    
      Besætning
 
 ?
 
   
Hejmdal var under krigsudrustning og deltog i kampen ved Helgoland 9. maj 1864.
Skibet var under kommando af k
aptajnløjtnant S. Lund
Skruekorvennen "Hejmdal" indgik i den danske flåde 1864
                   Hejmdal
   

 
Skruelinieskibet Skjold           Bevæbning 1864
  Køllagt   Længde      
  Søsat   Bredde      
  Indgået i flåden   Dybgang      
  Udgået af flåden   Deplacement      
      Besætning