English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
 


     
  

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Den danske marines skibe og operationer i krigsårene 1848-51

 Danmark rådede i krigsårene 1848 til 1850 over følgende flådeenheder:

 
  2 orlogsskibe
5 linieskibe
9 fregatter
5 korvetter
16 hjuldampskibe
5 brigger
4 skonnerter
16 kanonbombejoller
1 kanonchalup
1 kutter
Fregatter klargøres
på Holmen 1849.
                                         Eckersberg

 De mest betydende flådeenheder under krigsudrustning var følgende:

  Linieskibet Christian VIII
Fregatten Havfruen
Fregatten Thetis
Fregatten Freia
Fregatten Bellona
Fregatten Gefion
Korvetten Galathea
Korvetten Najaden
Korvetten Flora
Korvetten Valkyrien
Hjuldampskibet Hekla
Hjuldampskibet Geiser
Hjuldampskibet Skirner
Briggen St. Thomas
Briggen St. Croix
Briggen Mercurius

Herudover var der en del civile transportskibe.

Flådens opgave:

Primært støtte til hæren ved at understøtte hærens flanker under fremrykningen mod syd.
Til denne opgave formeredes en eskadre af korvetterne Galathea og
Najaden, briggerne St. Thomas og Mercurius, hjuldampskibene Geiser og Hekla, samt 10 kanonchalupper og 6 kanon-joller. Eskadrechefen, kommandørkaptajn F. Paludan, hejste sin stander om
bord i
Geiser, mens hans næstkommanderende, kaptajn Steen Bille, hejste sit kommandotegn i Hekla.

Troppetransporterne stod under kommando af kaptajn
P. W. Tegner. Transportflåden bestod af en større transportflåde af private
damp- og sejlskibe, først ved Korsør, men senere også ved Fyn og i Flensborg fjord. Det lykkedes med held for flåden at understøtte
hæren i dennes fremrykning i Slesvig, og specielt var kaptajn Bille med
Hekla virksomme.

 

 Linieskibet Christian VIII           Bevæbning 1848-50
  Køllagt  ? Længde  56,96 meter 30 30 punds kanoner
  Søsat  1840 Bredde  14,67 meter 54 18 punds kanoner
  Indgået i flåden  1841 Dybgang    6,59 meter    
  Udgået af flåden  1849 Deplacement  ca 2800 tons    
      Besætning
 
 665 mand
 
 
 
                        Galleonen fra
                        Christian  VIII
Gallionen fra linieskibet Christian VIII
            Chrisitian VIII
 

1849 under krigsudrustning.
1849 under kommando af
Kommandørkaptajn F. A. Paludan
Blev ødelagt under kampen i Eckernförde fjord 5. april 1849.

Linieskibet skulle oprindeligt være opkaldt efter Kronprinsen
og heddet Prins Christian Frederik til minde om linieskibet af
samme navn, der blev ødelagt i kampen ved Sjællands Odde 22. marts 1808.

Gravsten forde 105 faldne danskere i slaget ved Eckernförde
 
Gravsten efter 1849 Eckernförde Mindesmærke
på Eckernförde
kirkegård over
de 105 faldne.

 

 Fregatten Havfruen           Bevæbning  1848-50
  Køllagt   Længde  48,10 meter 46 18 punds kanoner
  Søsat  1825 Bredde  11,80 meter    
  Indgået i flåden   Dybgang    5,40 meter    
  Udgået af flåden  1864 Deplacement  1426 tons    
      Besætning  404 mand    

1848 til 1850 under krigsudrustning.
 I 1848 under kommando af
Kaptajn J. R. Petersen og Kaptajn J. Christmas
 I 1849 Kaptajn J. R. Petersen
 I 1850
Kaptajn J. A. Meyer

 
 Fregatten Thetis           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  48,70 meter 28 18 punds kanoner
  Søsat 1840 Bredde  12,00 meter    
  Indgået i flåden   Dybgang    5,30 meter    
  Udgået af flåden 1864 Deplacement  1426 tons    
Besætning  404 mand

1848 til 1850 under krigsudrustning
I 1848 under kommando af
Kaptajn A. C. Polder
I 1849 af
Kaptajn M. P. Secher
 I 1850 af Kaptajn A. C. Polder

 
 Fregatten Freia           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  48,11 meter 46 18 punds kanoner
  Søsat  1819 Bredde  11,84 meter    
  Indgået i flåden  1824 Dybgang    5,40 meter    
  Udgået af flåden  1853 Deplacement  ca. 1,11 tons    
      Besætning  404 mand    

1948 til 1849 under krigsudrustning
 I 1848 under kommando af
Kaptajn J. R. Petersen
 I 1849 af Kaptajn P. C. Bruun


 
 Fregatten Bellona           Bevæbning  1848-50
  Køllagt   Længde  48,10 meter 46 18 punds kanoner
  Søsat  1830 Bredde  11,80 meter    
  Indgået i flåden   Dybgang    5,40 meter    
  Udgået af flåden  1864 Deplacement  1426 tons    
      Besætning  404 mand    

1848 til 1849 under krigsudrustning
I 1848 til 1849 under kommando af
Kaptajn H. Fæster

 
 Fregatten Gefion           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  51,90 meter 48  24 punds kanoner
  Søsat  1843 Bredde  12,90 meter    
  Indgået i flåden   Dybgang    5,90 meter    
  Udgået af flåden  1849 Deplacement  1710 tons    
      Besætning
 
 397 mand
 
   
                           Gefions Gallion Gallion fra fregatten Gefion
                            Fregatten Gefion


 

17. marts 1849 til  5. april 1849 Under krigsudrustning.
I 1849 under kommando
af Kaptajn J. A. Meyer.

Gefion b
lev under kampen i Eckernförde fjord 5. april 1849 erobret af oprørerne.
Den blev efter erobringen repareret og indgik i den
tyske forbundsflåde under navnet Eckernförde. Da forbundsflåden blev opløst i 1852 blev skibet overtaget af Preussen og fik igen
navnet Gefion.


 
 Korvetten Galathea           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  42,20 meter 20 18 punds kanoner
  Søsat  1831 Bredde  10,20 meter  6 4 punds haubits
  Indgået i flåden  1833 Dybgang    4,50 meter    
  Udgået af flåden  1861 Deplacement      
      Besætning  300 mand    

1848 til 1849 under krigsudrustning.
Under kommando af
Kaptajn C. L. Prøsilius.
 

 Korvetten Najaden           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  37,50 meter 20 18 punds kanoner
  Søsat  1820 Bredde    9,18 meter    
  Indgået i flåden  1852 Dybgang    3,90 meter    
  Udgået af flåden  1852 Deplacement  ca. 600 tons    
      Besætning
 
 ?
 
   
 I 1848 under kommando af  Kaptajn R. F. E. Dirckinck Holmfeld og Kaptajn H. E. Krenchel.
 I 1849
Kaptajn R. F. E. Dirckinck Holmfeld og Kaptajnløjtnant E. Suenson
 I 1850 Kaptajnløjtnant E. Raffenberg.
 Træfning med fjendtligt artilleri på Flensborg Fjord 17. august 1848.
 


 

 Korvetten Flora           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  73,51 meter 20 18 punds kanoner
  Søsat  1826 Bredde    9,18 meter 6 4 punds haubits
  Indgået i flåden  1830 Dybgang    4,38 meter    
  Udgået af flåden  1856 Deplacement      
      Besætning  130 mand    

1848 til 1849 under krigsudrustning
1849 til 1850 kadetskib
 I 1848 under kommando af k
aptajn C. E. van Dockum og  kaptajn H. E. Krenchel
 I 1849 OG 1850 Kaptajn C. E. van Dockum

 
 Korvetten Valkyrien           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  39,23 meter 20 18 punds kanoner
  Søsat  1846 Bredde    9,98 meter 6 4 punds kanoner
  Indgået i flåden  1847 Dybgang    4,60 meter    
  Udgået af flåden  1867 Deplacement  ?    
      Besætning
 
 ?
 
   
1849 og 1850 under krigsudrustning.
I 1849 under kommando af
Kaptajn A. C. Polder
I 1850 af
Kaptajn C. L. Prøsilius

Vagtskib i Nordsøen under blokaden.
 
 


 
 Hjuldampskibet Hekla           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  50,00 meter 2 60 punds bombekanoner
  Søsat   Bredde    8,47 meter 4 24 punds kanoner
  Indgået i flåden  1842 Dybgang    3,57 meter 2 4 punds haubits
  Udgået af flåden  1879 Deplacement  637 tons    
      Besætning
 
 ?
 
   
 1848, 1849 og 1850 under krigsudrustning.
 I 1848 under kommando af
Kaptajnløjtnant C. B. Købke
 I 1849 af Kaptajn R. Aschlund og senere kaptajnløjtnant F. L. F. Sommer
 I 1850 af Kaptajn E. Suenson

 I 1851 af
Kaptajn R. F. E. Dirckinck-Holmfeld
   

Deltog med briggen St. Thomas i erobringen af damperen Christian der Achte i Åbenrå havn den 30. marts 1849.
Deltog i kampen ved Eckernförde 5. april 1949.
 

 Hjuldampskibet Geiser           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  47,07 meter 2 60-punds Bombekanoner (granatkanoner)
  Søsat  1844 Bredde    8,08 meter 6 18-punds kanoner
  Indgået i flåden  1845 Dybgang    3,57 meter    
  Udgået af flåden  1879 Deplacement  550 tons    
      Besætning
 
 ?
 
   
 1848, 1849 og 1850 under krigsudrustning.
 I 1848 under kommando af
premierløjtnant A. Krieger og kaptajnløjtnant J. P. F. Wulff
 I 1849 og 1850 af kaptajnløjtnant J. P. F. Wulff
     

28. marts, løb Geiser ind i Flensborg Fjord for at rekognoscere og samtidigt forsøge at overbringe den danske konges proklamation til slesvigerne. Efter at være beskudt trak den sig tilbage uden at afgive ild.Geiser blev beskadiget i kampen ved Eckernförde 5. april og ankom til København 8. april 1849

(I 1863 bragte Geiser besætning, takkelads og øvrigt gods til det nybyggede panserskib
Rolf Krake i Glasgow.)

 
 Hjuldampskibet Skirner           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  42,50 meter 2 24 punds kanoner
  Søsat  1847 Bredde    6,70 meter 4 4 punds anoner
  Indgået i flåden  1848 Dybgang    2,50 meter    
  Udgået af flåden  1871 Deplacement  ?    
      Besætning
 
 ?
 
   

3. april 1848 til 5. januar 1850
Under krigsudrustning.
F
ra 20. marts - 27. september 1849 kommandoskib for eskadrechefen, kommandør
H. G. Garde.
fra 1848-1852 under kommando af
Premierløjtnant P. A. Seidelin
Deltog i transport-eskadren under udfaldet fra Fredericia.

 
 
                      Skirner 

 Briggen St. Thomas           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  31.80 16 18 punds kanoner
  Søsat  1827 Bredde    8,39    
  Indgået i flåden  1828 Dybgang    4,12    
  Udgået af flåden  1864 Deplacement  ca. 400 tons    
      Besætning  ?    

 1848 På togt under krigsudrustning
 1848-50 under kommando af
kaptajnløjtnant M. N. Suenson

 

 Briggen St. Croix           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  29,97 meter 12 18 punds kanoner
  Søsat  1835 Bredde    7,92 meter    
  Indgået i flåden  1836 Dybgang    3.89 meter    
  Udgået af flåden  1860 Deplacement  ?    
      Besætning  ?    

1849 på togt under krigsforhold.
1848 til 1849 under kommando af
Kaptajnløjtnant P. C. Holm


 
 Briggen Mercurius           Bevæbning 1848-50
  Køllagt   Længde  29,97 meter 12 18 punds kanoner
  Søsat  1837 Bredde    7,92 meter    
  Indgået i flåden  1839 Dybgang    3,91 meter    
  Udgået af flåden  1861 Deplacement  ?    
      Besætning  70 mand    

1848 under krigsudrustning
I 1848 under kommando af
Kaptajnløjtnant E. Raffenberg