English  Version   

 Forside

 
 


De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Istedløven 
(Der Flensburger Löwe)

 Istedløven er skabt af den danske billedhugger H.W. Bissen i 1859-60 til minde om Slaget på Isted Hede i 1850.  Løven blev afsløret
 på 12-årsdagen for Slaget ved Isted, den 25. juli 1862. Pengene dertil var indkommet ved en landsindsamling. Mindesmærket rejstes
 nord for den store gravhøj, der kort forinden var opkastet på det sted på kirkegården hvor mange af de faldne krigere var begravet.

  Istedløven på Sct. Maria
kirkegård i Flensborg 1863
Istedløven på Sct. Maiae kirkegård i Flensborg 1863

 På granitsokkelens sider var fæstet 4 portrætmedailloner af generalerne: Helgesen, Schleppegrell, Krogh og Læssøe.
 Forsiden af den bar indskriften:  Isted  /  Den 25. Juli 1850  /  Det danske Folk rejste dette Minde.   
 
På bagsiden af fodstykket fandtes Carl Plougs vers:

  Trofaste Kæmper i Farens Stund
mandigt har værget vor Odelsgrund.
Troskab skal Vagt ved Graven være,
Manddom skal skærme Arv og Ære
Portrætter på Istedløvens sokkel
                                 To af soklens portrætter

 Efter de Preussiske troppers indmarsch i Flensborg i vinteren 1864, blev løven forsøgt væltet ned af sin sokkel af slesvig-holstenere
 den 28. februar. Løven blev stærkt beskadiget, og hovedet faldt helt af. Preussiske tropper forhindrede dog yderligere skader og
 transporterede i 1867 løven til Berlin.

 Den tidligere forstander på Jaruplund Folkehøjskole  i Sydslesvig,  Niels Bøgh-Andersen,  havde en lysestage der ifølge en inskrip-
 tion på stagens fod var smeltet om fra et stykke af Istedløvens hale der efterfølgende blev fundet på kirkegården. På stagen er ind-
 graveret:
                                  "
Metal aus dem Flensburger Löwen-Denkmal, erichted 25. juli 1862 und zerstört 8. februar 1864"

 Stagen er stadig i familieeje og de har venligst stillet billeder til rådighed.

                  Hærværket på
       Flensborg Kirkegård 1864
Hærværket på Istedløven 1864
 
Istedløven fjernes fra Flensborg kirkegård
 
. Lysestage lavet af malm fra Istedløvens hale efter hærværket 1864
                Lysestagen 2011

 

 Den 9. februar 1868 blev den genopstillet, først i Zeughaus (Tøjhuset)  for derefter i april 1878 at blive flyttet til kadetakademiet i
 Berlin-Lichterfelde.

 
  den tomme pålads efter flernelse af Istedløven i 1864
    Den tomme plads på kirkegården

 
Istedløven foran kadetakademiet i Berlin-Lichterfelde
      Istedløven foran kadetakademiet Berlin-Lichterfelde

 Medens løven har stået foran der militære kadetakademi har den kunnet nikke afmålt  til senere kendte elever som f.eks.:
 
Walther von  Brauchitsch, Franz Joseph von Bülow, Hermann Göring, Erich Ludendorff, Erich von Manstein, Gerd von Rundstedt og  
 
Manfred Freiherr von Richthofen (Den røde Baron).

 Statuen blev i 1945 fundet på kasernen som SS havde overtaget af en journalist fra Politiken . Løven blev ved General Eisenhowers
 personlige mellemkomst tilbagegivet til Danmark. A
merikansk militær transporterede statuen til  København, hvor den indtil 2010 var
 placeret uden for Tøjhusmuseets gård.

  Istedløven nedtages i Berlin 1945
              Nedtagning Berlin 1945
Istedløven ankommer til København
Ankomst til København 1945
Den officielle modtagelse af Istedløven i København 1945
Officiel modtagelse 1945
Istedløven foran Tøjhusmuseet 2007
     Tøjhusmuseet 2007

 
                                         Model af Istedløven på
                                         Frederiksborg Slot
Model af Istedløven på Frederiksborg Slot

 I 2009 rettede Flensborg byråd henvendelse til den danske stat med et ønske om, at Istedløven førtes tilbage til sin oprindelige plads
 på Sct. Maria Kirkegård i Flensborg. Dette har den danske stat indvilliget i.  Dette skete efter efter løven havde gennemgået en til-
 trængt indvendig restaurering i 2010.
 Statuen er sammensat af syv dele, der er sat sammen med bolte og indvendige vinkelbeslag. Det er disse bolte og beslag der træng-
 te til renovering. Adgang til løvens indre sker gennem statuens isse. Samtidig blev overfladen renoveret med en brunlig belægning.

 
 Den indvendige side
 af Istedløven under
 restaurering  2010
Et kik ned i Istedløven under restaureringen 2010
.
Istedløven restaureres 2010
 

 10 september 2011 vendte Istedløven så tilbage til sin oprindelige plads, 147 år efter den blev fjernet. Og flot ser den ud på den park-
 lignende gamle Flensborg Sct. Maria Kirkegård hvor den skuer majestætisk ud over de mange krigergrave, danske som tyske, fra
 både krigen 1840-50 og 1864.
 
          Istedløven på Flensborg gamle kirkegård 2011
 
       Istedløven på Flensborg gamle kirkegård 2011
 
Istedløvens sokkel 2011
  Istedløvens sokkel 2011
 
Flensborg sct. Maria gamle kirkegård, krigergrave 2011
                        Krigergrave
Flensborg sct. Maria gamle kirkegård, krigergrave 2011
                      Krigergrave

 - og så burde sidste kapitel være skrevet i Istedløvens rejsedagbog.