English  Version   

 Forsiden

 
Træfninger 1848-51

 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
 Grave og mindesmærker fra 1. Slesvigske Krig.

Augustenborg Kirkegård Dybbøl Kirke Flensborg By Flensborg Sct. Maria kirke Fredericia By
Fredericia Trinitatis kirke Fredericia Michaelis kirke Garnisonskirken Haderslev Klosterkirke Holmens Kirkegård
Ketting Kolding kirkegård Rinkenæs Kirke Rise Kirke (Rødekro) Sønderborg Sct. Marie kirke
Ulkebøl kirke Aabenraa Kirkegård Viuf Kirke Eckernförde Bustorff (Bustrup)
 
Augustenborg
         
       Mindesøjle 1848-1850 og 1864
 
                            
        Død på Augustenborg lazaret
         
       Død på Augustenborg lazaret
 

        Død på Augustenborg lazaret

      
 
Døde på Augustenborg lazaret efter Nybøl
       
 
       
 
 
                       Dansk grav
 


 

         Død på Augustenborg lazaret
 
           
                     Dansk grav
 
         
               Død på Augustenborg lazaret
 
         
                    Dansk grav
 
 

 

           Død på Augustenborg lazaret
 


 
         
                      Dansk grav
 
       

 

          Død på Augustenborg lazaret
 
         

 
       
      Død på Augustenborg lazaret
 
       

 

Dybbøl Kirke  

    
     Grav med 2 Preussere 1848
                
            Leutnant Julius Gauvain 1848
 
       Grav med 7 Preussere 1849

 Flensborg by
         
Minde om kampen ved Bov 1848

      Teksten på mindesøjlen

 Flensborg Sct. Maria Kirke
 
Danske gravminder ved Istedløven.

 
       

        Dansk grav
 

      Danske sten fra slaget ved Isted.
        Flyttet fra oprindelig placering
        
   Danske gravsten fra slaget ved Isted


 

                    Danske gravsten
  
           
Preussisk mindesmærke for slaget ved Bov

                               Teksten

 Fredericia by
 
Den tapre landsoldat ved Prinsens Port
       
 
       
          Mindesten for General Bülow
 
 
  Stedet hvor general Rye blev fundet.

           Mindesten for General Rye

 Fredericia Trinitatis kirke
 
                        Trinitatis Kirke

 
 
                     
 

Monument ved fællesgraven på Trinitatis
 
 
                       Fællesgraven
 
  Fællesgraven med de 458 døde, heraf
376 fra udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849

Fællesgraven med navne på alle faldne

 Fredericia Michaelis kirke
    
Michaelis Kirke hvorfra de 22 døde officerer
   efter ceremonien blev begravet med de
             øvrige faldne på Trinitatis
 

  Kirkerummet hvor de 22 officerer var
              placeret i midtergangen

 

De 22 officerer placeret i Michaelis kirke.
          Ryes kiste står foran alteret.

 

Dansk secondlieutenant Chr. Christensen

 

             Sleswig-Holstensk grav

 

               Sleswig-Holstensk grav

 
 
Den slesvig-Holstenske fælles-
grav med 241 faldne oprørere

          Forklaring på de manglende
             mindesmærker på graven

 Garnisons Kirkegård, København
       
           General Ryes gravsted på
               Garnisons Kirkegard
 
 
    Monument for faldne i begge krige

 
 

 Haderslev Klosterkirkegård
 
 
         

 
       

 
           
 
         
 
          
 
                      
       

 Holmens Kirkegård, København
 
 
  
Christian Kriger omkommet på
  Chr. VIII i Egernförde fjord
               5. april 1849
 

 Ketting Kirkegård, Als
 
                  2 Preussiske grave
        

 Kolding kirkegård
          
    Mindesten 336 fjendtlige soldater
                   1848-59 og 1864

                      3 militære grave
 
       
Preussisk grav efter slaget ved Viuf 1949
 
         
                Preussisk grav 1848
       
Grav efter slaget ved Gudsø 1849
       
Dansk grav fra slaget ved Kolding 1849
         
            Slesvig-Holstensk grav efter
                 slaget ved Gudsø 1849

       
        Slesvig-Holstensk grav 1848

       
        Slesvig-Holstensk grav 1848

 Rinkenæs
      
  Den første faldne dansker i 1. slesvigske
   krig. Nogle så det som et ondt varsel at
           "Seier" faldt som den første.

 

Rise Kirke (Rødekro)
            
                Husar Niels Jensen
             2. eskadron livhusarer
     
              Preussisk officer i
              oprørshæren 1848


 

 Sønderborg Sct. Marie Kirkegård
           
        Mindesøjle for faldne svenske
             og norske frivillige 1848 
 
        

 
      
       Mindesøjle faldne 1848-1850

 
           
   Dansk grav fra kamp ved Ullerup 1849
 
     
   Dansk grav fra kamp ved Ullerup 1849
 
      
                Dansk grav 1848
          
      Dansk grav fra Egernförde 1848

 
         
        Dansk oberstlieutenant, slaget
             ved Dybbøl 5. juni 1848


 
          
           Dansk grav, slaget ved
              Dybbøl 5. juni 1848


 
          
         
         
           Preussisk grav, slaget ved
                 Dybbøl 5. juni 1848
      
          
 

 Ulkebøl kirke
   
                          Ulkebøl Kirke
         
          Svensk officer, slaget ved
                Dybbøl 5. juni 1848

 
     

 

 Aabenraa Kirkegård
 
                        Fællesgraven
        
                Dansk mindesmærke
     

 
          
 Prøjsisk mindesmærke 1848-50 og 1864
 
             
            
 

                      Dansk grav Brun

               Dansk grav Hegermann
   
              Dansk grav Hegermann
 

 Bustrup
 
 
           
             Det danske monument på
                 den gamle skanse 3

 
           


 

                     Dansk gravmæle
 
          Dansk kanon i monumentet
 

         Tysk Mindeplade på kanonen
 

       Volden til skanse 3 (massegraven)
 
 
 Den tyske mindetavle over de 500 soldater
 fra begge sider der ligger begravet i skansen.
          

 Eckernförde
 
 
 
      Mindesten over 6 danske soldater
   faldet 21. april 1848. (Forpostfægtning)
 
 


 
 
         Mindesten for Major Jungmann
         Kopi lavet efter hans gravmæle
         på
Jacobi-Friedhof i Hamburg.
 

Den siddende major (Hauptmann) Jungmann.
 

 
 
   Sydskansen blev efter sløjfningen en
 del af Eckernfördes militærkirkegård.
 Den er nu etableret som Kurpark.

    Tysk Mindesten hvor sydskansen lå.
 
 De tyske mindesten refererer mest til
 slaget ved Eckernförde 5. april 1848
 hvor linieskibet Christian VIII blev sænket
 og fregatten Gefion blev erobret af oprørerne.