English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
 
 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Det danske og det preussiske artilleri.

 
Danmark:

 
Pundangivelsen = 480 g.
 GK= granatkanon
 KK=kuglekanon
 RM=riflet kanon af metal (bronze)
 RJ=Riflet støbejernskanon
 M=mortér

 

Kaliber

 

Pund

Centimeter

Projektilvægt (pund)

Ladningsvægt (pund)

Skudafstand (meter)

Pjece vægt (rør) kg.

84 I GK
84 II GK
22,4
22,4
56
56
3,25
3,25
3450
3110
                4275   (Svær)
                2220     (Let)
36 KK 16,9 36,7 - 1880

?    

24 KK
24 GK
14,7
14,7
24,3
16
-
0,88
1630
1630

2220
 800

12 KK
12 GK
11,7
11,7
12
 8
-
0,44
1630
1250
785
390
  6 KK 9,3  6 - 1250 397
24 RM 14,4 49 3,7 3780 2520
12 RJ
12 RM
12,4
12,4
27
27
1,7
1,7
4400
2820
1460
1450
4 RJ
4 RM
8,2
8,2
7,25
7,25
0,44
0,44
2580
2580
450
?
168 M 28,1 112 6,5 1950 1075
84 M 22,4 56 3,25 2070 685
24 M 14,7 16 0,88 1130 200

 

  Dansk bronzekanon 1766 (opriflet)
                Glatløbet Bronzekanon 1766
                         "Karl af Hessen"
Dansk 12 punds granatkanon i feltaffutage
       12 punds granatkanon i feltaffutage

Dansk 84 pund uriflet granatlkanon i fæstningsaffutage
 
84 punds granatkanon i fæstningsaffutage
 
  Dansk 84 punds granatkanon i fæstningsaffutage
 84 punds granatkanon i fæstningsaffutage
 

Dansk 84 punds granatkanon
        24 punds granatkanon, feltaffutage
                     system Fibiger 1834


 
  84 punds bronzemorter
             84 punds bronzemorter 1848
 
  Dansk 84 punds glatløbet kanon
84 punds granatkanon fra Dannevirke

          
6 punds feltkanon med forstilling    
     6 punds feltkanon med forstilling
  Granatkardæsk til 84 pund kanon
         Granatkardæsk til 84 pund kanon
    
Kuglegranat 12 punds kanon
     Kuglegranat 12 punds kanon
Brændrør til kuglegranat
                Brændrør til kuglegranat Preussen:
    - med baglademekanisme

 RM=Riflet bronze
 RS=Riflet støbestål

 En stor del af de riflede prøjsiske kanoner var ældre glatløbede bronzekanoner der var opriflet  og forsynes med baglademekanisme.
 De kan kendes på de to bøjler på kanonens overside.
 Andre var topmoderne skyts i støbestål, produceret i starten af 1860'erne.
 

 

Kaliber

 
Pund Centimeter Projektilvægt (pund) Ladningsvægt (pund) Skudafstand (meter) Pjece vægt (rør) kg.
24 RM 14,91 54,7 1,84 4500 2213
12 RM 12,03 29,2 1,00 4000 1300
6 RS 9,16 13,8 0,50 3800 430
4 RS 7,85 8,7 0,33 3800 302


     - forladere med glat løb

 HB=Haubits
 

 

Kaliber

 
Pund Centimeter Projektilvægt (pund) Ladningsvægt (pund) Skudafstand (meter) Pjece vægt (rør) kg.
12 GK 11,60 8,9 0,38 1430 410
7 HB 14,40 14,6 0,85 2175 410
25 M 22,2 56,6 2,80 1725 434

 
 


      Prøjsiske 24 punds kanoner
 


                  Prøjsisk 24 punds Batteri
 
 
Prøjsisk 6 punds batteri foran Dybbøl
 
            Prøjsisk bagladekanon i støbestål 1862
      Prøjsisk bagladekanon i støbestål
                    fabrikeret i 1862
 
              Prøjsisk spidsgranat.
                    Prøjsisk spidsgranat.
             Granaten havde et tykt lag af
             bly omkring rillerne.

           Anordning til anslagstænding
           
              
      
           Sprængstykke fra spidsgranat
           
      
                       
  Baglademekanisme (kolbelås)
           Baglademekanisme (kolbelås)
Tegning afprøjsisk baglademekanisme (kolbelås)