English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Stillingen på Google Maps

 Mogens Scott-Hansen

 Bogen om Scott, 2018

 Forside 
 
 

 

 
 


Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18
 
Sikringsstilling Nord blev bygget af den kejserlige tyske hær
i perioden 1916-1918 som værn mod invasion fra nord. 

Over 900 støbte anlæg tværs over Sønderjylland fra Hoptrup ved Lillebælt i øst til Rømø i vest.
 

  Sikringsstilling Nord, observationsbunker
     Observationsbunker
 
 
  Sikringsstilling Nord det sprængte Gammelskov Batteri
          Sprængt batteri
 
                 Kort over Sikringsstilling Nord,

 Den danske hær sprængte, efter en meget hastig kortlægning i efteråret 1922, de fleste anlæg i luften i perioden  1926-27, idet  man
 både i hæren og i krigsministeriet nærede en oprigtig frygt for at anlægget kunne danne udgangspunkt for et senere angreb rettet
 mod Danmark.
 
 Anlægget fik herefter lov at gro til og blev glemt af de fleste. Mange af smårummene lå på privat jord, og blev brugt som kartoffelkældre
 og viktualierum. Men alle de, der havde haft deres daglige gang omkring anlæggene, huskede deres eksistens og virke.
 Midt i 1970'erne begyndte ingeniør Mogens Scott Hansen et halvt livsværk med at opspore anlæggene og resterne af dem,  katalogi-
 sere, finde kildemateriale og tale med lokalbefolkningen. Som arbejdet skred frem dukkede mere og mere af stillingen frem af glems-
 len, således at man i dag kan opleve dette store militære anlæg.
 Både dette arbejde og personen er beskrevet i bogen "Scott" fra 2018.
 
 Sikringsstilling Nord nåede ikke at dele skæbne med andre, nu helt forsvundne anlæg, som f.eks. Tune-stillingen mellem Køge Bugt
 og Roskilde Fjord og Fortunfortet ved Dyrehaven.
 
 Denne side er tilegnet alle de almindelige mennesker, der dagligt medvirker til formidling af vores historie og i tide gør påpeger vigtig-
 heden af vore kulturværdier. Også når systemet er tungt og det er op ad bakke.


 Kilder:
 Hovedsageligt er anvendt materiale fra Mogens Scott Hansen arbejde.
 Sikringsstilling Nord. Mogens Scott Hansen,Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1992
 Guide til Sikringsstilling Nord, Sønderjyllands Amt 1994.
 Sikringsstilling Nord, foreløbigt studie- og rekognoceringsgrundlag. Institut for Militærhistorie ved Forsvarsakademiet
 Sicherrungsstellung Nord, Ulrich Holstein