English version 

 Batteri 5 Genner

 Batteri 9 Lerskov

 Batteri 10 Andholm

 Batteri 11 Rugbjerg

 Batteri 15 Strandelhjørn

 Batteri 18  Gammelskov

 Batteri 29 Drengsted

 Batteri 30 Mjolden

 De lette og middelsvære
 batterier.

 Forside

 
 


 

 


 

 
Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18
 

De svære Batterier.

 Under er et møde i generalstaben i 1916, får hæren et løfte fra flåden om støtte og materiel til bevæbning af Sikringsstilling Nord. Som
 nævnt andet steds var tyskerne generelt presset for mandskab på Vest- og Østfronten. Flere af de mellemsvære batterier var  bestyk-
 ket med marinekanoner og bemandet med marineartillerister fra de nedlagte forter omkring Kiel. Disse forter var fra slutningen af det
 19. århundrede.
 Det samme billede som fra Danmark, hvor man erkendte at forter og værker fra 1880'erne og 90'erne var forældede. Netop samme
 overvejelser om artilleriets rækkevidde som i Danmark. Kiel havde afgørende behov for et fremskudt forsvar nordpå, et forsvar de ald-
 rende forter ikke kunne levere.

 Marinen leverede, udover det mellemsvære skyts fra kystbatterierne, 6 stk. 24 cm kanoner samt nogle marine-kanoner i pivotaffutage.
 Ikke topmoderne, men skyts fra de to udfasede kystpanserskibe af Siegfried-klassen fra 1890'erne.  Odin  (1894) og Frithiof (1891)
 der i 1914 indgik i Østersøflådens 6. kampeskadre. Kanonerne var, i henholdsvis enkelt og tvillingtårn, skibenes hovedskyts.

  SMS Frithiof
SMS Frithiof
SMS Odin
SMS Odin, kanon

 Det har været et spørgsmål om det var de oprindelige pansertårne fra skibene der var anvendt i den landbaserede position i Sikringsstil-
 ling Nord eller om der var lavet nye pansertårne. Ud fra billederne ovenfor samt andre billeder af kasemattårne, kan det ikke umiddelbart
 fastslås.
 På skibene er både hovedbevæbning og kasemattårne tøndeformede og med en relativt høj profil, hvor de tunge kanoner der er fotogra-
 feret i stillingen, har en meget lav kuplet profil. Om dette er en modificering af de oprindelige pansertårne eller de bare er nedsænket i
 betonanlægget  er svært at fastslå.
 Ud fra en betragtning om at, stillingen var en reservestilling og at der var rigeligt brug for rustningsressourcer andre steder, ville en om-
 bygning af pansertårnene måske være for meget at gøre ud af det.