English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Stillingen på Google Maps

 Mogens Scott-Hansen

 Bogen om Scott, 2018

 Forside 
 
 

 

 
Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18

Opførelsen af anlægget.

 Ludendorff skrev i sine erindringer:
 "Det var kun med den dybeste beklagelse, at vi ikke kunne udtale os til gunst for den uindskrænkede ubådskrig, da den efter  Rigs-
 kanslerens mening eventuelt kunne medføre krig med Holland og Danmark. Til at beskytte os mod begge stater havde vi ikke en
 eneste mand til rådighed. De ville være i stand til at rykke ind i Tyskland med deres hære, selv om de ikke er krigsvante, og give os
 dødsstødet."


 I september 1916 får den stedfortrædende generalkommando for 9. armekorps ordre til at etablere Sikringsstilling Nord efter de planer
 der har ligget klar længe. 10. og 17. september 1916 ankommer de første pionertropper til Sønderjylland. Arbejdet blev forestået af en
 Pionerbatallionsstab og seks Pionerkompagnier. Arbejdsstyrken var militære og politiske fanger (Festungshäftlinge).  

 Anlægget var baseret på de gængse doktriner for forsvarskamp der i 1916 var nedskrevet i reglementerne "Die Führung in der Abwehr-
 schlacht" og "Allgemein über Stellungsbau", doktriner der i øvrigt i moderniseret form var gældende både under og efter 2 verdenskrig.
 Bygning af anlæggene fandt sted fra september 1916 til krigens slutning med skiftende intensitet. De forreste stillinger samt artilleristil-
 lingerne var dog stort set færdige ved udgangen af 1917. Vurderet ud fra specielt de tunge batteriers placering, synes det tyngden lig-
 ger i den østlige del af rummet. Dette muligt ud fra et ønske om at beskytte de vigtige flådeinstallationer ved Aabenraa og Als.
 Skulle en mere vestlig fremrykkeakse (efter en landgang i Esbjerg ???) blive valgt, muliggjorde jernbanenettet tilførsel af artillerityngde
 med jernbaneskyts.
 Der ses ikke i planerne for sikringsstillingen større støttepunkter i dybden.  Dette kan skyldes enten manglende forberedelse, manglende
 formåen hos de tyske reservetropper, en forventet manglende kampduelighed hos de danske tropper (Jvf. Ludendorff's betragtninger
 om disse)

 Der opførtes (jvf. de danske optegnelser i 1921) 22 lette og middeltunge batterier a 4-6 pjecer af kaliber mellem 7.7 til 15 cm, otte tunge
 batterier af skibskanoner med kaliber 24-26 cm og en stor del standpladser for lette pjecer, revolverkanoner m.m. i flankeringsbunkere i
 forbindelse med infanterianlæggene.   
 I forbindelse med infanteristillingerne fandtes observations- og kampstader, stillinger for maskingeværer, infanterikanoner samt en hel
 del overdækkede mandskabsrum. (Unterstände) De ca. 800 mandskabsrum kunne rumme ca. 8000 mand liggende eller det dobbelte
 antal siddende.

 Kun den forreste infanterilinie blev færdiggravet. De 2-3 bagvedliggende linier blev kun markeret i spadestiks dybde, hvorefter de skulle
 færdiggøres af de enheder der skulle gennemføre kampen.
 
 Ganske vist benægtede det officielle Danmark at der foregik noget i området, men fakta er, at stillingen var noget af det stærkeste tysker-
 ne byggede, inclusive de mere berømte på Vestfronten (Siegfried- linien m.fl.) idet man i ro og mag kunne bygge og bruge al den beton
 m.m. man kunne ønske sig.

 I afsnittet Hønning-Øster Gasse blev arbejdet ledet af 9. Ersatz-Pionerkompagnie fra Rendsborg. Fangelejren, hvorfra arbejdsmand-
 skabet kom, lå lige vest for Arrild. Arbejdet omkring Skærbæk lededes også af en del af af 9. Pionerkompagnie (senere 139. Pioner-
 kompagnie). Her arbejdede udover statsfanger, også 139. Armierungs-battalion fra westphalen.
 For at give indtryk af de mænder byggematerialer der skulle flyttes, så vejede materialerne til et almindeligt lille posteringsrum ca.
 150 tons og et halvdelingsrum ca. 450 tons.

  Sikringsstilling Nord, Fæstningsfanger ved Arrild
            Fæstningsfanger på arbejde ved Arrild

 Ved fredsslutningen forlod de få tilbageværende militære styrker anlægget lige så hurtigt som de var kommet, og kort tid efter ankom
 demonteringshold fra Krupp og fjernede skytset. Samtlige optegnelser og tegninger blev medtaget, og blev desværre ødelagt i det tyske
 flådehovedkvarter under et engelsk luftangreb i 1945.