English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Stillingen på Google Maps

 Mogens Scott-Hansen

 Bogen om Scott, 2018

 Forside

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18

Mogens Scott Hansen
Pioneren og entusiasten der gennem 20 år bragte sikringsstilling Nord tilbage til nutiden. 
 

 I 1942 stiftede den da ni-årige Mogens første gang bekendtskab med Sikringsstilling Nord.
 Det skete på en cykeltur fra Odense til ringridning i Sønderborg. Faderen havde hørt om rester af en let tysk forpoststilling fra 1. verdens-
 krig, der skulle ligge nord for det tyske mindretals samlingspunkt ved Knivsbjerg syd for Åbenrå.

 De så nu en konstruktion med meter tykke beton vægge. De var begge historisk interesseret, og de syntes ikke metertyk beton harmone-
rede med en let forpoststilling eller feltbefæstning.

 
Observationsbunkeren på Venbjerg 2017

 Efterfølgende forsøgte den unge mand at søge oplysninger på biblioteket, men der fandtes intet og efterfølgende gik oplevelsen i gemme-
 men ikke glemmebogen.

 Mogens Scott Hansen flyttede i forbindelse med en ansættelse som ingeniør til Guderup ved Sønderborg. Da han var lidt ensom, faldt tan-
 kerne igen på det gamle tyske anlæg. Hvad var mere oplagt end at søge oplysninger nu har var i landsdelen. Dog måtte han efter en del
 søgen erkende, at der intet var at finde. Historisk var anlægget væk.

 I 1975 blev Scott af en kollega gjort opmærksom på nogle artikler om Sikringsstilling Nord i Sønderjysk månedsskrift. Her var den overord-
 nede historie beskrevet, og Scott opdagede at det var et enormt anlæg tværs over Sønderjylland . Ikke en let forpoststilling, men et ret
 massivt anlæg med mange hundrede anlæg. Samtidig rummede artiklerne til Scotts glæde også nogle kilde henvisninger:
 En rekognosceringsrapport lavet af 8 pionerofficerer i 1921 samt en rapport over sprængninger anlæggene i årene 1922-1926.
 Her var et godt udgangspunkt. Stillingens forløb og beskrivelse af de enkelte anlæg.

 
7 af de 8 pionerofficerer

 Scott begyndte nu at søge og registrere anlæggene fra Øst mod vest. En enorm opgave, der dog hurtigt viste sig at at blive endnu større
 end Scott havde forestillet sig. Tildækkede, sprængte og skjulte anlæg skulle findes og registreres. Et middel til dette var de lokale lods-
 ejere der havde anlæg på deres jorder. Men ikke mindst de ældre mennesker der havde færdedes mellem anlæggene eller som børn
 havde leget i anlæggene. Ikke mindst drengene havde jo havde syntes at det var spændende. De fik forholdsvis lang snor af de tyske soldater, der ikke betragtede dem som nogen større sikkerhedsrisiko.
 
 Danfoss om dagen og Sikringsstillings Nord i fritiden gik alvorligt ud over nattesøvnen. I 1978 opsagde han på opfordring af sin hustru
 Mette Sarus Scott Hansen sit ingeniørjob på Danfoss op, for at hellige sig sin opgave helt og fuldt. De måtte så leve alene af Mettes
 indkomst som folkeskolelærer.

 Arbejdet blev nu systematiseret. Scott havde allerede opdaget at vidnerne var en særdeles vigtig kilde. Samtidig var han også bevidst om,
 at det nok hastede. Øjenvidnerne mindst 70 var år gamle - ofte ældre. De måtte formodes at forsvinde indenfor  overskuelig tid.

 Registreringsarbejdet systematiseredes, og med forskellige sindrige hjemmemodificerede maskiner og instrumenter blev nøjagtigheden
 øget.
 Bl.a. lånte han også via sit omfangsrige netværk en militær bombesøger, der kunne registrere metal i op til otte meters dybde.

 
Scott i felten

 Sideløbende afholdt Scott et stort antal fordrag og rundvisninger. Disse var medvirkende til bevidstgørelsen af anlægget historie og de
 enkelte anlægs betydning. En del anlæg blev hermed rette fra ødelæggelse, og nogle lodsejere begyndte endda selv at vise gæster rundt
 i deres egne små anlæg. Endelig var foredragende medvirkende til at skabe forbindelse til nye vidner.

 
Scott på rundvisning

 Efterhånden kom Mette med i arbejdet. Hun passede båndoptageren under interviews med vidner og passede dias-fremviseren under
 foredragene.
 I takt med hun ophørte på arbejdsmarkedet kom Mette i stigende grad også med i feltarbejdet.

 
Mette i felten med bombesøgeren

 I slutningen af 1990'erne bemærkede de der kendte Scott at hukommelsen svigtede, og i 2001 fik han  konstateret Alzheimer.
 Han døde i 2004.

 Mette var nu efterladt med det uhyre store materiale og hun følte ansvaret tyngede. Allerede under Scotts  sygdom var de nærmeste
 samarbejdspartnere begyndt at forberede en bevarelse. En del blev erklæret bevaringsværdigt, og det findes i dag på Institut for Sønder-
 jysk Lokalhistorie (ISL) i Åbenrå.

 Scotts arkiver blev til Mettes lettelse overført til den nystiftede Støtteforening for Sikringsstilling Nord i 2014. Foreningen er hjemmehørende
 i Agerskov og opbevarer i en lille udstilling Scotts arkiver, hans sindrige instrumenter og ikke mindst originalerne af hans over 700
 vidneafhøringer.
 Foreningen indsamler løbende nye effekter og materialer til belysning af Sikringsstilling Nords historie.

 
Dele af udstillingen i Agerskov

 Bogen "Scott" fra 2018 indeholder en nærmere beskrivelse af disse to bemærkelsesværdige personer, Scott og  Mette, samt deres
 betydningsfulde arbejde.
 84 sider, rigt illustreret.

 Bogen om "Scott"