English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Stillingen på Google Maps

 Mogens Scott-Hansen

 Bogen om Scott, 2018

 Forside 
 

 

 
Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18
 
Lejre for fæstningsfangerne

 Fæstningsfangerne var underbragt i lejre ved Genner , Skovby, Damgaard ved Rugbjerg, Abkær, Strandelhjørn,  Galsted,  Østergaard
 ved Gammelskov, Hyrup, Øster Terp, Toftlund, Arrild,  Øbjerg, Ullemølle, Skærbæk  og Gaardkrog ved Vester Gasse, Løgumkloster
 og Døstrup.  
 Hver lejr blev ledet af en Leutnant, og lejren indeholdt 1 eller flere straffekompagnier med 250 mand i  hver. Lejrene lå i nærheden af de
 anlæg hvor fangerne skulle arbejde.

 
                             Indgangen til Toftlundlejren.
 

 En lejr lige vest for Arrild husede arbejderne fra Hønning-Øster Gasse afsnittet. En anden lejr, øst for Døstrup,  var oprindeligt krigs-
 fangelejr, men blev omdannet til lejr for fæstningsfanger. I Barsbøl og Ulmølle lå lejre for de fanger der byggede stillingerne i Karlbo og
 Hjemsted.
 I Øster Terp lejren var ca. 100 fæstningsfanger, og i den atore Gravlundlejr var mindst 300 russere. Øst for Toftlund Kirke var en stor lejr
 med 4-500 russiske fanger. I Østergaard-lejren var man beskæftiget på Gammelskovbatteriet.  Lerskovlejren husede 4-500 mand be-
 skæftiget på Lerskov Batteri. Lejren der leverede arbejdskraft til Strandelhjørn lå vest herfor, tæt på jernbanen.
 Damgårdlejren lå i vejtrekanten Rødekro-Hovslund- Øster- Løgum. Herfra byggedes Andholm, Rovjerg Plantage, Lerskov Plantage,
 Skovby og Hovslund.
 Lejren Hyrup II lå ved den gamle skole i byens sydvestlige udkant. Da fangerne ankom nytårsnat 1917 stod der 3 halvfærdige barakker
 uden lys eller andre installationer. Så deres første opgave var at skaffe sig selv husly.
 
Specielt om fæstningsfangerne her

  Lejrchefen for lejren ved Andholm
               Damgaardlejren ved Andholm. Lejrchefen.

 Krigsfangerne
 
Der var stor forskel på beskæftigelsen, idet gældende konventioner for en stor del blev overholdt, og militære fanger ikke  blev anvendt
 til militære arbejder. Derimod blev krigsfangerne, fortrinsvis russiske, udlånt som hjælp til land- og skovbrug, til erstatning for de ind-
 kaldte sønderjyder.
 Af regulære krigsfangelejre var der f.eks. Gårdeby Mark. Herfra ligger på Tinglev Kirkegård 16 engelske franske og russiske soldater.
 Ved Agerskov fandtes en lejr fortrinsvis med Franskmænd og Italienere. Ved Løgumkloster (ved Tønder lande- vej) blev der i 1915
 anlagt en gravlund for 71 russiske, franske og belgiske soldater fra en 2000 mand stor lejr i nærheden. Fra Krigsfangelejren i Bovlund
 gravede flere hundrede engelske, franske og russiske soldater kanalerne i Agerskov Sogn. Dette  afvandede i alt 700 hektar agerland.
 Lejren i Højrup afvandede med engelske og russiske fanger 90 hektar land i Tislund Sogn, og de Russiske fan-ger fra lejren i Gabøl
 afvandede 1240 hektar i Bevtoft.
 
 Ikke kun de lokale lejre leverede arbejdskraft. 89 hektar ved Gram å blev kultiveret med 300 russere fra lejren ved Güstrow i Mecklen-
 burg. Herfra kom også de ca. 80 russere der byggede et dige ved Aarø. Også i Kastrup og ved Tiset Enge ved Gels Å var russiske
 krigsfanger beskæftiget med afvanding.
  

  Sikringsstilling Nord, lejren ved Toftlund
                                Barakkerne i Toftlundlejren