English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Stillingen på Google Maps

 Mogens Scott-Hansen

 Bogen om Scott, 2018

 Forside 
 

  

 

 
Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18
 Kort over stillingen
 

 
Kort indeholdende de positioner der fremgår af Mogens Scott Hansens nøglekort. De anlæg der stadig er synlige er afmærket som historisk bygning med grønt. Dog er en stor del af disse anlæg helt eller delvis sprængt.
Af de over 900 anlæg, er ca. 75 anlæg stadig intakte eller delvis intakte. 64 er helt sprængt medens 30 er tildækkede og i ukendt stand.
 
Kortet starter med de synlige anlæg.
Det er muligt at tilføje kortet de sløjfede batterier samt øvrige sløjfede anlæg.
Brug kortvælgeren i kortets øverste venstre hjørne

Kortet giver således både et godt indtryk af anlæggets oprindelige størrelse ligesom det kan danne grundlag for en tur til Sikrings-stilling Nord.

Ved klik på ikon kan der på synlige rester ses billeder og på sjøjfede rester anlægsnummer

 

  Synlige anlæg eller anlægsrester
 
Sløjfet og ikke synligt anlæg
 

 
Synlige skyttegravsrester eller jordanlæg
 


 
Batterirester
Gul=sløjfet, Grøn=synlige rester

Sprængt bunker i batteri

  Fangelejr. Ingen synlige rester