English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Stillingen
på Google Earth


 
Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Forside
 
 


 

 
Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18


Andre batterier med tilknytning til anlægget
 

 Batteriet Ullerupvej.
 2 kanoners flakbatteri hørende under Tønderbasen (Zeppelin-base) Et tømmerrum var indrettet i en gravhøj, med indgang fra henholdsvis
 øst og vest. På væggene i rum og gange var opsat hylder, hvorpå de 1800 stk. ammunition der hørte til batteriet var placeret. 
 Batteriet havde en enkelt mulighed for at komme i kamp. Det blev alarmeret da Englænderne bombede Tønderbasen (historiens første
 luftangreb fra et hangarskib)  i 1918. Men batteriet kom ikke i kamp. Mandskabet var katolikker, havde holdt helgenfest og ingen tog
 telefonen. 

  Sikringsstilling Nord. Tysk 88 mm. FLAK kanon
 88 mm FLAK (Flug Abwer Kanone) 1. VK

 Kystbatteriet i Aarøsund
 
Også dette batteri var underlagt Marinestation Aarøsund. Hovedskudopgave var nogle minefelter i Lillebælt. Batteriet havde 4 stk. 10,5
 cm. kanoner placeret bag jordvolde. Midt i batteriet stod kommandostationen.  Et stort ammunitionsmagasin var bygget ind i skrænten
 bag batteriet.  Ildlederstationen styrede også batteriet Aarø.

            Sikringsstilling Nord, tysk 10,5 cm. haubits
                                10,5 cm haubits
Sikringsstilling Nord Kystbatteriet i Aarøsund
                        Ildledercentralen
Sikringsstilling Nord Kystbatteriet i Aarøsund
 

 Batteriet Aarø.
 
Batteri under Marinestation Aarøsund. Et af marinens hestetrukne 15 cm haubitz-batterier har  været opstillet her i en periode. I 1918 kom
 4 stk. 10,5 cm kanoner der ikke nåede at blive opstillet. Mod nord stod en meget moderne ildlederstation med kraftig projektør. Herfra
 kunne både batteri 1 og batteri 2 styres direkte pr. telefon. 

 Batteriet Stevelt.
 
Endnu et batteri under Marinestation Aarøsund. Det var formentlig et hestetrukkent 15 cm. haubitsbatteri på 3 pjecer. Det var under
 udvidelse til i alt 6 pjecer. Opgaven var beskyttelse af minefelter og indsejlingen til Haderslev Fjord.


 Batteriet Tved. 
 Flak-batteri under luftskibsbasen i Tønder


 Batteriet Abild.
 
Flak-batteri under luftskibsbasen i Tønder

 
               90 mm FLAK 1.VK

 Batteriet Hømlund.
 Afmærket standplads ved tre gravhøje syd for vejen Spandet-Ribe ca. 500 m. fra den (daværende)  danske grænse. Opgaven formentligt
 at beskyde vejen mod Ribe