English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Stillingen på Google Maps

 Mogens Scott-Hansen

 Bogen om Scott, 2018

 Forside


 
 


 

 
Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18


Andre batterier med tilknytning til anlægget
 

 Batteriet Ullerupvej.
 2 kanoners flakbatteri hørende under Tønderbasen (Zeppelin-base) Et tømmerrum var indrettet i en gravhøj, med indgang fra henholds-
 vis øst og vest. På væggene i rum og gange var opsat hylder, hvorpå de 1800 stk. ammunition der hørte til batteriet var placeret. 
 Batteriet havde en enkelt mulighed for at komme i kamp. Det blev alarmeret da Englænderne bombede Tønderbasen (historiens første
 luftangreb fra et hangarskib)  i 1918. Men batteriet kom ikke i kamp. Mandskabet var katolikker, havde holdt helgenfest og ingen tog
 telefonen. 

  Sikringsstilling Nord. Tysk 88 mm. FLAK kanon
 88 mm FLAK (Flug Abwer Kanone) 1. VK

 Kystbatteriet i Aarøsund
 
Også dette batteri var underlagt Marinestation Aarøsund. Hovedskudopgave var nogle minefelter i Lillebælt. Batteriet havde 4 stk. 10,5
 cm. kanoner placeret bag jordvolde. Midt i batteriet stod kommandostationen.  Et stort ammunitionsmagasin var bygget ind i skrænten
 bag batteriet.  Ildlederstationen styrede også batteriet Aarø.

            Sikringsstilling Nord, tysk 10,5 cm. haubits
                                10,5 cm haubits
Sikringsstilling Nord Kystbatteriet i Aarøsund
                        Ildledercentralen
Sikringsstilling Nord Kystbatteriet i Aarøsund
 

 Batteriet Aarø.
 
Batteri under Marinestation Aarøsund. Et af marinens hestetrukne 15 cm haubitz-batterier har  været opstillet her i en periode. I 1918
 kom 4 stk. 10,5 cm kanoner der ikke nåede at blive opstillet. Mod nord stod en meget moderne ildlederstation med kraftig projektør.
 Herfra kunne både batteri 1 og batteri 2 styres direkte pr. telefon. 

 Batteriet Stevelt.
 
Endnu et batteri under Marinestation Aarøsund. Det var formentlig et hestetrukkent 15 cm. haubitsbatteri på 3 pjecer. Det var under
 udvidelse til i alt 6 pjecer. Opgaven var beskyttelse af minefelter og indsejlingen til Haderslev Fjord.


 Batteriet Tved. 
 Flak-batteri under luftskibsbasen i Tønder


 Batteriet Abild.
 
Flak-batteri under luftskibsbasen i Tønder

 
               90 mm FLAK 1.VK

 Batteriet Hømlund.
 Afmærket standplads ved tre gravhøje syd for vejen Spandet-Ribe ca. 500 m. fra den (daværende)  danske grænse. Opgaven var for-
 mentlig at beskyde vejen mod Ribe