English Version
 

 Siden skrevet af:

 Langelandsfortet

 Langelandsfortet museum

 

 Andre historiske sider:

 Bangsbo Fort

 Forsvaret på Stevns  
 

 


 

  


Langelandsfortet
Koldkrigsmuseet
16. Juni  1997 åbnede Langelandsfortet som museum.
 

 

 
 
16. Juni  1997 åbnede Langelandsfortet som museum.
 Mulighed for en familietur tilbage til den kolde krig, som mange stadig husker. Kanonerne, luftværnsbatterierne, og de
 underjordiske anlæg. Endvidere er der udstillet en Draken jager, en MIG-23, den sidste danske  U-båd "Springeren"
 samt hjemmeværnskutteren MHV 81 der oprindeligt blev bygget som minestrygeren Askø i 1941.
 Stor og spændende udstilling om fortet og forsvaret i perioden.


 
 Allerede ved parkeringspladsen foran museet mødes man af en 150 mm. kanon.  Det er samme type som dem der var
 i brug på fortet, men har aldrig været anvendt her. Kanonen har udelukkende været brugt som vartegn, og dens
 historie fortaber sig lidt.
 Affutagen der oprindeligt hørte til kanonen står i Norge.

 
  Kold krigs museet Langelandsfortet, 15 cm kanon foran museet
150 mm. kanonen foran museet.

 På vej mod batteri området passeres porten til den nordlige maskincentral, der i dag indgår i farvandsovervågningen.
 Der er ikke adgang til dette område.

 
      Farvandsovervågningen

  Porten til den nordlige maskincentral

 Her findes operationsbunkeren, det nordlige 40 mm. luftværnsbatteri og pjece 1,  den nordligste af de 4 stk. 150 mm.
 kanoner.

  Langelandsfortet, nedgang til kommandobunker
   Nedgangen til operations-bunkeren
 
Langelandsfortet, kommunikationsrummet
           Kommunikationsrummet 
 
Langelandsfortet, kommunikation med lokalforsvaret
         BoN-rummet, lokalforsvaret
 
  Langelandsfortet, 40 mm. Bofors luftværnskanon
       40 mm. Bofors luftværnskanon
 
Kold krigsmuseet Langelandsfortet, banjer ril antiluftskytsbesætningen.
        Banjer for luftværnsbesætning
 
Langelandsfortet, ammunitionsmagasin til 40 mm. luftværn
           Magasin til 40 mm. luftværn
 
  Langelandsfortet, pjece nr. 1
          150 mm. kanon, pjece nr. 1
       Langelandsfortet, ammunitionsmagasin til 150 mm. skyts
Ammunitionsmagasinet til 150 mm. kanon
        Langelandsfortet, banjer til kanonbesætning
         Banjer til kanonbesætningen

 Der er på området bag kanonstillingerne opstillet udstillingshaller for større effekter fra perioden. En svensk bygget
 Drakenjager, et sovjettisk bygget MIG 23 og en dansk hjemmeværnskutter, bygget som minestryger til flåden i 1941.
 Ved siden af hallerne kan man se den sidste danske U-båd "Springeren" - også indvendig.

 Links til:              
MIG-23 og Draken          Hjemmeværnskutter  MHV 81 Askø                Ubåd Springeren

  Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, udstillingshallerne
                  Udstillingshallerne
 
Kold krigsmuseet Langelandsfortet, DRAKEN jager
                    Draken jagerfly
 
Kold krigsmuseet Langelandsfortet, MIG 23 jager
                    MIG-23 jagerfly
 
  Koldkrigsmuseum Langelandsfortet, Marinehjemmeværnskutter MHV 81
   Marinehjemmeværnskutter MHV 81

         Hegnet omkring området
Kold krigsmuseet langelandsfortet, ubåden "Springeren"
         Dansk U-båd "Springeren"

 I det gamle håndvåbenmagasin er der indrettet permanent udstilling om fortets indretning og funktion samt
 den kolde krig.

 
    Permanent udstilling i de gamle 
             håndvåbenmagasiner
 
      Permanent udstilling
 

 Søndre maskincentral er tilgængelig. Her er alle 3 dieselmaskiner intakte og værkstederne står som da fortet lukkede.

  Koldkrigsmuseum Langelandsfortet, nedgang maskinbunker
        Nedgang til maskinbunkeren
 
Langelandsfortet, Nødstrømsforsyning
    Dieselmotor til nødstrømsforsyning
 

    Dieselmotor til nødstrømsforsyning

 
   
               Svinghjul og generator
 

 Fortets fredstidskaserne Holmegården har i flere omgange været anvendt til asylcenter.

  Koldkrigsmuseum Langelandsfortet, fredstidskasernen
              Fredstidskasernen