English version
  

 
Siderne s
krevet af

 Danmark og den  kolde krig

 Stevnsfortet

 Forsvars-forsøg på Stevns

 HAWK, Højerup

 HAWK,  Stevns  Fort

 NIKE, Sigerslev

Støtte-funktioner

 Stevnsfortet, museum

 Til Stevns start

 

 Andre kold-krigs anlæg:

 Bangsbofortet

 Langelandsfortet

 Hjemmværnsdist. 66 historie

 Forside
 

 
 

 

 

 
Forsvaret på Stevns under Den Kolde Krig

Kampvognsskydninger og forsøg med napalm i 1975

                                                            
  I februar og april 1975 blev der i samarbejde mellem Stevnsfortet og 3. eskadron / I bataljon af Falsterske Fodregiment (FAFR)
afholdt nogle skydeøvelser der skulle supponere beskydning af  landgangsfartøjer. Dette skete bl.a. fra Centurion kampvogne
med 84 mm. kanon samt andre våben opstillet på Stevns Klint.
Som sømål var der lagt en hel del 200 l tromler (som tårnet af
en PT-76) ud på forskellige afstande.

Centurion kampvognen var ikke produceret til at stå på en høj klint og skyde mod små mål på vandet som en svømmende PT-76
eller andre af WAPA's amfibiekøretøjer. Det indgik heller ikke i forsvarsplanlægningen, men det afspærrede Stevns-forsvar var
det eneste sted, hvor diverse våben kunne afprøves over åbent vand. Der blev blandt andet også skudt med 106
mm. dysekanon, morterer og 105 mm. kanon i direkte skydning.

 
  PT-76 var et amfibie angrebskøretøj WAPA besad i store mængder. Disse indgik i dansk planlægning som værende en stor del af en mulig angrebsstyrke mod landgangs-områderne i Køge og Faxe bugt.

Under en af skydeøvelserne blev kampvognseskadronen kaldt til Rødvig havn midt om natten, fordi der lugtede af benzin. Der
var i havnen oplagt nogle 600 liters droptanke fra fly i havnen, der næste dag skulle bruges til et forsøg som brændende flyde-
spærring. Tankene var blevet utætte og lækkede napalm (benzin tilsat gel-pulver) i havnen. Tankene blev lappet med primitive
midler. Nogen siger tyggegummi.

Næste dag blev droptankene bugseret til området udfor Stevnsfortet.
Tænding skete elektronisk fra en af de små moler udfor rævegangene til fortet. En ingeniørofficer forestod dette. 
Det lykkedes
ikke at tænde alle tanke, og nogle af antændingsladningerne kastede bare napalm/ benzin lodret op i luften. Da det var påland-
svind drev disse benzindampe ind over klinten og alle tilskuerne, hvoraf mange stod og røg.
Benzindampene trængte også ind
i fortet. Dette udløste en alarm og fortet blev herefter evakueret.

       Droptankene klargøres
       i havnen i Rødvig lidt
       syd for Stevnsfortet.

 

                             Ledelsen af skydningerne
 
                          Tænding af droptank
 
 
          Brændende napalm ud for fortet
 
 

 
 
        Kampvogne fra 3. Eskadron I bataljon
        Falsterske Fodregiment på Stevns fortet.
        Skydning med 84 mm. kampvognskanon.

 

 Skydning med 84 mm. kampvognskanon fra klinten.