English version
  

 
Siderne s
krevet af

 Danmark og den  kolde krig

 Stevnsfortet

 Forsvars-forsøg på Stevns

 HAWK, Højerup

 HAWK,  Stevns  Fort

NIKE, Sigerslev

Støtte-funktioner

 Stevnsfortet, museum

 Til Stevns start

 

 Andre kold-krigs anlæg:

 Bangsbofortet

 Langelandsfortet

 Hjemmværnsdist. 66 historie

 Forside
 

 
 

 

 


Forsvaret på Stevns under Den Kolde Krig
HAWK Batteriet på Stevnsfortet
Luftværnsgruppen
Eskadrille 541
 

 

 Lidt HAWK historie.

 1952 Udviklingen af HAWK missil systemet begynder. U.S. Army indleder udvikling af et system af medium range semi-active radar
            homing surface to air missile.
 1954  Northrop får ordren på  launcher, radar og fire control systems. Raytheon får ordren på selve missilerne.
 1956  Første prøveafskydning af HAWK under navnet  XSAM-A-18.
 1957  Udviklingen afsluttes. Projektet skifter navn fra XM3 og XM3E1.
 1959  Systemet indføres i U.S. Army.
 1960  Systemet indføres i US Marine Corps.

 Danmark bliver i lighed med andre NATO-lande tilbudt fire HAWK missil-batterier som våbenhjælp fra USA som supplement til de
 fire NIKE missil-batterier der allerede var modtaget.
 Hawk batterierne placeres i tilknytning til NIKE systemet De blev stationeret i en ring  om København for at beskytte hovedstaden
 mod luftangreb.
 i 1983 blev Eskadrille 541 flyttet fra Middelgrunds Fort til Stevnsfortet. Gradvist skiftede fortet karakter fra kystfort til luftværnsraket-
 base.
 Fra 1989 til 2000 fungerede eskadrille 541 udelukkende som træningseskadrille for hele Luftværnsgruppen. I den periode nåede
 eskadrillen at uddanne 2800 personer.
 I 2000 blev eskadrillen nedlagt og fortet var nu kun kommunikationscenter for flåden. 

 

  Radar komponenterne

        Hawk batteriet
       på Stevnsfortet

 
Hawk på Stevnsfortet
    Hawk på Stevnsfortet HPIR
                     HPIR
 
   Hawk på Stevnsfortet ROR
              IROR
 
Hawk på Stevnsfortet CWAR
             ICWAR
 
    Hawk på Stevnsfortet PAR 
                       IPAR
Hawk på Stevnsfortet BCC
                IBCC
   Hawk på Stevnsfortet BCC operatør
    IFF i IPCP/ICC interior
 
 6 launch områder (3 Alpha and 3 Bravo) hvor misilerne stod 3 og 3 på hver deres mobile affyringsampe. I launcher området
 var der 6 launchers (2x3) og en kommando central. Endvidere et antal loadere og transportere til missilerne
 
         Stevnsfortet BCC Battery Control Central
                               IBCC      
  Improved Battery Control Central BCC
  Stevnsfortet. Battery Control Central. (BCC)
      Kommandorum i IPCP
Improved platoon command post
Stevnsfortet. PAR og HPIR section Bravo
          IPAR og IHPIR Bravo
Hawk på Stevnsfortet, launcher area
    Udsigt over Launcher  Area
 
 
Radar-enheder:
 
                                                         
                
Stevnsfortet. PAR pulse acquisition radar     
                             IPAR
    Improved Pulse Acquisition Radar.
Pulse søgeradar til mål 0,5-18 km højde.
 
                Stevnsfortet. ROR Range only radar
                           IROR
           Improved Range only radar.
  Passiv radar. Ingen aktive signaler.

 
             
                                   
Stevnsfortet. CWAR continious wawe acquisition radar
   ICWAR Improved Continious Wave
   Acquisition Radar.
   Doppler søgeradar til mål 0-5 m højde.
     Stevnsfortet. High powered illuminator radar
                               IHPIR
   Improved High Power Illuminator Radar
        Doppler radar til belysning af mål.
 

 
                            Stevnsfortet. BCC
                                                         IBCC
                                  Improved Battery Control Central
Hawk på Stevnsfortet, BCC battery control cewntral operatørplads

 

 IBCC (Improved Battery Control Central). Herfra blev HAWK som fuld- eller halvenhed styret og kontrolleret med taktisk- og data
 kommunikation til andre HAWK enheder under myndighed af ROC (Raket Operations Center 1966-71) SOC/CRC ( Sector
 Operation Center/Control and reporting Center
.Besætningen bestod af:
 - En TCO (Tactical Control  Officer) der var ansvarlig for enhedens luftforsvarsoperationen.
 - En  TCA (Tactical Control assistant) der assisterede TCO i dennes funktion og herudover betjente IPAR og IFF og målopdagelse
 og identification samt at modtage målopdagelses alarmer fra CWAR operatør ASO (Azimuth Speed Operator)
 - To FCO (Fire Control Operator Alpha og Bravo) der betjente hver sin IHPIR og tre launcher (LCHR) ved udførelse af engagement
 af de mål der blev tildelt /udpeget af TCO.

 Missil- og afskydningsområdet.
.
 Hawk er et acronym for Homing All the Way Killer.  Styringssytemet kaldes Beam Rider. Missilet styres ved at det tilbagereflek-
 terede radarsignal fra målet der belyses af IHPIR modtages i frontantennen. Styreenheden i missilet beregner herefter træffepunktet
 og styrer missilet frem til dette punkt hvor sprængladningen detoneres.

 Missilerne blev afskudt fra en affyringsrampe (launcher). Der kunne være 3 missiler på hver launcher og missilerne blev affyret
 enkeltvis med minimum 5 sekunder mellem hver.
 Når TCO trykkede på FIRE-knappen, aktiveredes den valgte launcher (LCHR) der drejede missilerne i retning af målet og derefter i
 retning af det beregnede træffepunkt. Så frigjordes missilet, motoren antændtes og missilet forlod LCHR. Hvis målet ændrer kurs,
 opdaterer raketten selv træffepunktet. 

                Hawk på Stevnsfortet, launcher med 3 stk. HAWK Hawk på Stevnsfortet,  HAWK på launcher

 For at lade og vedligeholde batteriets launchers var der et antal loadere og transportere.

      Hawk på Stevnsfortet, loader   Hawk på Stevnsfortet, transporter

 Afskydningsområdet bestod af en Fire Section Alpha og en Fire Section Bravo. (Se evt. kortet øverst på siden. )
 Hver sektion kunne opdeles i to selvstændige enheder,  hvor IPCP blev anvendt til den halvdel der anvendte ICWAR som søge-
 radar. 

                                     

 Hver launcher var på de forberedte sites omkranset af hesteskoformede volde der skule dæmpe tryk og sprængvirkning fra en evt.
 sprængning af missiler på LCHR.

 Afskydning af HAWK

                                                            
                                          En stor tak til de HAWK-kyndige der har bidraget med for faktuelle oplysninger og rettelser til siden.