English version
  

 
Siderne s
krevet af

 Danmark og den  kolde krig

 Stevnsfortet

 Forsvars-forsøg på Stevns

 HAWK, Højerup

 HAWK,  Stevns  Fort

 NIKE, Sigerslev

 Støtte-funktioner

 Stevnsfortet, museum

 Til Stevns start

 

 Andre kold-krigs anlæg:

 Bangsbofortet

 Langelandsfortet

 Hjemmværnsdist. 66 historie

 Forside
 

 


 

  
 

 
Forsvaret på Stevns under Den Kolde Krig
NIKE Firing Area Sigerslev
Luftværnsgruppen
Eskadrille 533

     
                                            NIKE Hercules afskydning
                                                    NIKE Hercules launch
Nike Ajax opstillet på Stevnsfortet


Nike Hercules opstillet på Stevnsfortet

 
 Lidt NIKE historie

 1952  Udvikling af et modificeret  Nike missil begyndte for at opnå en bedre ydelse end MIM-3 Nike Ajax (Almindeligt benævnt
            som Nike).

 1953  SAM-A-25 Nike B programmet blerv formelt anerkendt. Western Electric blev primær leverandør, og Douglas blev ansvarlig
            for missil-kroppen.
 1955  Første prøveflyvning med flydende brændstof. Meget problematisk.
 1956  Nike B omdøbes til Nike Hercules
 1956  Den første succesfulde afskydning  mod en drone.
 1957  Første flyvning med fast brændstof.
 1958  De første eksemplarer af Nike Hercules missilet leveres til den amerikanske hær..

 The NIKE Area:

    IFC (Integrated Fire Control Area, senere FCA Fire Control Area  )  bestod af:

    En ACQUISITION RADAR (ACQ) med et IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (IFF) SYSTEM.

    En DIRECTOR STATION (DS)

    En TARGET TRACKING RADAR (TTR)     

    En MISSILE TRACKING RADAR (MTR)

    En TRACKING STATION (TS)
 
  Senere tilføjedes en HIGH POWER ACQUISITION RADAR (1964) og en TARGET RANGING RADAR (1970). Dette gjorde det
  muligt at beskyde fjendtlige ballistiske missiler.
 
  Afstanden mellem IFC og LCA skulle være mellem en og fem kilometer. Dog skulle den være mindst 1 US mile (1,6 km.)
  Var den mindre end 1 kilometer, ville the MTR ikke være i stand   til at følge missilet på grund af affyringshastigheden. IFC og LCA
  var forbundet med kabel.
 

 
LAUNCHER CONTROL AREA  (LCA) bestod af:   
    MISSILE ASSEMBLY & WARHEAD MISSILE STORAGE FACILIITIES
    En LAUNCHER CONTROL STATION (LCS)
    LAUNCHERS (3 SEkTIONER MED 3 I HVER SEKTION)
    EN HANGAR I HVER SEKTION TIL EKSTRA MISSILER.
    ET KONTROL RUM I HVER SEKTION
    RAKETTERNE

   I launcher området var der et monteringsområde, hvor missilerne blev samlet og armeret. 

   

  Afstanden mellem launcher sektionerne var stor nok til, at der kunne arbejdes i fri luft  i den ene sektion
  medens den anden afskød missiler.

  NIKE systemet fungerede på almindelig bystrøm, der blev transformeret til amerikanske værdier. 


 Den første danske SAM (surface to air missile) enhed, blev formeret i Fort Bliss, El Paso USA i 1959. Efter endt uddannelse kom
 mandskabet tilbage til Danmark. Enheden bestod af en stab og 4 batterier.  Oprindeligt var batterierne en del af hæren
 (10 luftværnsafdeling), men i 1962 blev enhederne overført til flyvevåbnet som eskadrille 531 - 532 - 533 - 534.
 Deres hovedopgave var at beskytte København mod luftangreb.  Materiellet blev opstillet i 1960, NIKE HERCULES og den noget
 ældre NIKE AJAX. Samme år blev de erklæret operationelle på linie med Flyvevåbnets jager-eskadriller.

 Hovedkvarteret for missilforsvaret lå i Avedørelejren, en kaserne fra tiden inden  1. Verdenskrig. Batterierne blev opsat i  Gunderød
 i Nordsjælland, Kongelunden på Amager, Tune ved Roskilde og Stevns.  
 

 Den overordnede kommando lå i Ejbybrobunkeren på Vestvolden. Her koordineredes alle luftvåbnets radarstationer og luftvåbnets
 kommandocentral i Karup.
 

            NIKE AJAX opstillet på SAM-school USA
                     NIKE AJAX, SAM school
SAM School USA
            The SAM school, USA
SAM School USA, porten til skolen
               Indgang til SAM School


 

                       Launching computer
                       NIKE Ajax
Launching computer NIKE AJAX Launching computer NIKE AJAX


 
NIKE Launching Control Area, Sigerslev.

                                   NIKE Firing Area Sigerslev
                                 
NIKE Firing Area Sigerslev Danmark  

 Bygningerne, afsnit og deres anvendelse.
 Porten var den eneste adgang til anlægget.

                     Kommando bygning og vagt til højre.
                     Montagebygning (Assembly) til venstre.
Nike LCA Sigerslev porten til anlægget
                  Porten til LCA
 
 
         Kommando bygningen.
         LCA-delingsførerens kontor.
         Soverum, spisefaciliteter,
         toiletter og vagt hele døgnet.
 
Nike LCA Sigerslev kommandobygning og vagt

 

                         Kostforplejningen
 
            Nike LCA Sigerslev assembly area
            Nordgavl af assembly area
 
Nike LCA Sigerslev assembly area
      Sydgavl af assembly area
 

Nike LCA Sigerslev NIKE Hercules på trolley

      Missile på Trolley (USA)
 
  Sigerslev, assenbly area indvendig Sigerslev, Assembly area indvendig

 Reparation og samling af missiler, bortset fra motor og sprængladning (warhead). Alt LCA materiel blev monteret her. Det var end-
 videre tilholdssted for LCA-teknikere.  Trolleys og tunge kraner til missilerne, der  vejede  ca. 5 tons, var placeret på den nordlige
 platform. De "rå" missiler blev kørt ind ad den nordlige port. Efter samling blev de kørt ud ad den sydlige port til montering af motor
 og sprængladning i revetted area.  På vej hertil passerede de en lille vandværksbygning og en  garage til traktor og andre små-
 maskiner.

       Vandværket. Vandværket
 
Vandværket indvenmdig
 
                               Garage til traktor og
                               andre småmaskiner.
 
       Nike LCA Sigerslev revetted area
 The Revetted Area. Her blev  motorer og spræng-
 ladninger monteret i raketterne.
 Udenfor, men bag voldene,blev  NIKE Ajax
 raketterne påfyldt en særdeles brandfarlig blanding af
 flydende brændstof. Det var jetfuel JP4 og en oxidizer
 af rygende rød salpetersyre. Startblandingen UDMH blev
 først tilsat når raketten på sad på skinnesystemet i af-
 skydningsområdet. Fuel og oxidizer til Ajax raketterne
 blev opbevaret i hver sit åbne blikskur med 50 meter
 imellem i revetted area.
 Til venstre: Nordlige indgang.
 Til højre: Sydport
 Bemærk de kraftige arbejdslys
.
 
Revetted area
                                                Depot for smøremidler
                                                       Værksted til mindre arbejder
Generatorbygning
                Generatorbygning

Maskin- og generatorbygningen indeholdt en generator til taktisk strøm. Den huskes af nogle som "Madam Svendsen", muligt fordi
den er fremstillet hos firmaet Herman Svendsen i Glostrup. Dette fortoner sig dog. LCA blev forsynet med almindelig bystrøm
(230 V) medens systemerne  opererede på amerikanske værdier. Strømmen skulle således omformes til 120 V - 400 Hz.
Generatoren blev drevet af en dieselmotor.
 

 
 Afskydningsområdet 
 Fra Assembly og Revetted Area, fører en vej 500 meter til selve  Launcher Area.
 
                  Nike LCA Sigerslev kørevej fra revetted area til launcher area
                  Vejen mellem revetted area 
                  og launcher area set fra
                  launcher area.
Nike LCA Sigerslev indkørsel til launcher area
 Vagt ved indkørsel til  launch
 section A og B.
 
Nike LCA Sigerslev vagttårn ved launcher area
             Vagtens indre

 

 De dobbelte hegn og vagtens indretning med adskillige vagttårne er interessant  Disse er ikke almindelig dansk standard. 
 
          Nike LCA Sigerslev vagttårn ved launcher area Sigerslev NIKE

 Forklaringen på denne høje sikkerhed er at det kunne blive nødvendigt at ændre armeringen af raketterne fra konventionelle ladnin-
 ger til atom-ladninger. Skulle dette ske, ville det foregå i LCA.
 
 Danmark havde, efter kraftigt Sovjetisk pres midt i halvtredserne (Bulganin) afslået at have atomvåben på dansk jord.  
 Men lige syd for grænsen i Meden ved Flensborg, 10 km. syd for grænsen, lå under navnet SAS Meyn (Sonderwaffenlager) atom-
 våben beregnet til det danske forsvar. Artilleriet havde allerede skydeskemaer for atomladninger og afskydning var trænet.
 Lageret var designeret Landjut, d.v.s. styrkerne på den jyske halvø. Anlægget er i dag nedlagt.
 
  Det nedlagte A-våben lager i Meden (SAS Meyn)
      Atomvåbenlageret i Meden (SAS Meyn)

 I et memo fra forsvarschefen til regeringen (forsvarsministeren) i april 1959, fastslås det, at det begrænsede antal missiler ikke var
 effektive medmindre de var udrustet med nukleare  sprænghoveder.  Her var der både tale om de SAM (surface to air = jord-til-luft
 missiles) som NIKE missilerne og de SSM (Surface to surface missiles = jord-til-jord) Honest John som hæren havde været i besid-
 delse af siden 1960.
 
Et ret interessant memo set i lyset af den officielle politik.  
 
                                                      SSM (Jord-til-jord)
                                                      Honest John

 The Launcher Area bestod af 3 launcher sektioner, Alpha, Bravo og Charlie. (A,B og C fra det  internationale fonetiske alfabet).
 Hver sektion, der var adskilt fra de øvrige af volde, bestod af en  lagerbygning til missiler, en bunker for afskydningspersonel,
 selve afskydningsplatformen til 3  missiler og en lille  bygning med en nødgenerator.
 
           Nike LCA Sigerslev launcher section B
          Vejen til launcher  section B
 
Sigerslev, hangar section B
       Launcher Section B
 
  Nike LCA Sigerslev missile hangar launcher section B
   Missil hangar  (Section B)
 
Bunker sektion B
 Bunker til control  personel
               (Section B)

 På Sigerslev er kun section B pæn og ryddelig. Her er det nemt at danne sig et overblik over pladsen. Kun i section C ligger de
 originale stålplader der beskyttede kabelføringer og underlag  mod bagblæsten (blast), tilbage.  
 
     NIKE Hercules på
       Sigerslev
Nike LCA Sigerslev NIKE Hercules på Sigerslev Nike LCA Sigerslev NIKE Hercules stationeret på Sigerslev  Nike LCA Sigerslev NIKE Hercules rejst til afskydning

 Afskydning af NIKE Hercules

 
I volden til hver section var der indbygget en kontrolbunker til afskydningspersonel.
 
      
 
 
Nike LCA Sigerslev control bunker
 
  Sigerslev. Dør til control bunker
   Kun for særligt personel
 
Nike LCA Sigerslev indgang til control bunker
  Gang til kontrol-
 og beredskabsrum.

 Afskydningspersonel bestod af.
 1 Raket befalingsmand.
 1 Panel operatør
 3 Raketmænd ( 1 til hver launcher)
 1 Generator operatør
 Der var inderst et rum med køjer, hvor det var muligt at sove og afskydningsholdet:
 Ved højt beredskab i 60'erne, skulle man kunne afskyde første missil i løbet af 5 minutter.
 
       En frostmorgen ved Sigerslev.
         Billederne er taget fra maskin- og
         generatorhuset.
         Alle raketter på billedet er  NIKE
         Hercules
Nike LCA Sigerslev frostmorgen på Sigerslev Nike LCA Sigerslev morgenstemning på Sigerslev

 Der var lagt stålplader på afskydningsplatformen for at beskytte kabelføringer og underlag mod bagblæsten (blast) ved afskydning.
 De ligger kun i section C i dag. Section C var iøvrigt den  eneste section der havde Ajax missiler. De blev dog udskiftet med
 Hercules missiler i 1971.  Alle 3 sektioner havde herefter Hercules. 
 
                                             Sektionsmærke på døren til
                                              control bunker i Section C
Sigerslev. Dør til control bunker, launcher section C  


 
              Nike LCA Sigerslev launcher area C
                             Launch area C
 

                   Launch area C
 

                 Launch area B
 
        Der er små stillinger indrettet til
        nærforsvar fordelt i områdets
        perimeter
Sigerslev, nærsikring Sigerslev, nærforsvarspost indvendig

 
                   NIKE AJAX afskydning
              Launching NIKE Ajax
 
     Nike Hercules afskydning
     Launching NIKE Hercules
 

Nike LCA Sigerslev NIKE Hercules

 

 I hver launcher section (A-C) fandtes en lille nødgenerator bygning.  
 
                                           Nike LCA Sigerslev generatorbygning launcher area A
                                                Generator bygning Section A.  
 
  Sigerslev strømtavle generatorbygning
         Strømtavle

  Der er stadig en del strømtavler i disse bygninger
           
 

 
Sigerslev. Strømtavle
 
Nike LCA Sigerslev tavle i generatorbygning
 
   
Der var to nødforbindelser mellem LCA (Launcher Control Area) og og FCA (Firing Control Area) på Flagbanken 3-4 km. mod øst.
Det var henholdsvis en field wire forbindelse og en radioforbindelse. Radio rack og aqntenne var monteret på generatorbygningen i sektion A.
Det var NERA radioer af norsk fabrikat med to duplexforbindelser der var nødforbindelse nr. to
                                

 I 1969 begyndte udfasningen af NIKE AJAX og i 1981 and 1983  blev de fire NIKE HERCULES eskadriller udfaset.
 I nogle få år var der stationeret nogle HAWK batterier efter NIKE eskadrillerne forlod Sigerslev.
 
                    Eskadrille skjold for ESK.
                    543 på raket hangar i
                    section B. Opsat efter 1983
                    hvor hangaren blev garage-
                    område for ESK 543 der var 
                    HAWK eskadrillen på Høje-
                    rup (Stevns Fyr) indtil 2000.
Sigerslev NIKE    Eskadrille skjold for ESK.
   541 på raket hangar i
   section A. Opsat efter 1983.
   hvor hangaren blev garage-
   område for ESK 541 der var
   HAWK-eskadrillen på Stevns-
   fortet indtil 2000.
eskadrilleskjold ESK 541

 Efter NIKE blev blev nedlagt i 1983 blev belv der lejet 4 fire HAWK eskadriller for at opfylde forsvarsforligets krav om otte eskadriller.
 Disse 4 eskadriller blev opstillet på Fyn og flyvestationer i Jylland.
 Hawk var aktivt indtil 2005, fra 2002 til 2005 som et dansk opdateret system under navnet DEHAWK..
 
 I dag er LCA Sigerslev privat ejendom. Nogle af bygninger var været brugt til andre formål  og har  ikke været vedligeholdt, medens
 andre står næsten som da de blev forladt. 
 

  Der har også været plads til galgenhumor.
Denne "gravsten"  er stadig opstillet bag
den sydlige travers i section A.
De på stenen nævnte er det sidste CREW i section A og dermed er det mindestenen
over NIKE på Sigerslev.

 The Fire Control Area
 
Radar kontrollen (FCA) var placeret ved Flagbanken på Mandehoved. Bemærk at Flagbanken ikke rådede over HIPAR.
 Den fandtes kun i  Tune.

                         

                                           Fire Control Area Flagbanken.
                           
 
Nike FCA Sigerslev Flagbanken 

 

                                      Samspillet mellem LCA og FCA
                                                   Lopar og Hipar.
                                     
 


 
 
                     HIPAR (USA)
 

                     LOPAR (USA)
 

                             
 
 
    TTR (Target Tracking Radar)
    standpladsen og de to operatør
    bygninger  på Flagbanken.
 
    Operatørpanelerne  herunder.
            TTR (Target Tracking
            Radar)  control panel
Nike FCA Sigerslev TTR radar operationspanel
 
            Tactical Control Officer
            (TCO)  panel
Nike LCA Sigerslev Flagbanken Tactical Control Officer (TCO) panel
 
                                Target Tracking Radar (TTR) TTR                                          TRR
 

 
 I dag er FCA offentligt rekreativt område. Specielt TTR standpladsen er meget søgt af ornitologer som  udsigtstårn.  Kasernens
 gamle cafeteria er blevet naturformidlingscenter.

 

 Andre anlæg i forbindelse med raketforsvaret
 
Mandskabet fra Sigerslev var indkvarteret på Flyvestation Sigerslev på Mandehoved.
 Raketbataljonens stab lå i Avedørelejren, og Raketoperationscentralen i Ejbybrobunkeren på Vestvolden i  Rødovre, lige udenfor
 København. Herudover fandtes de de regionale lavvarslingscentraler

  Flyvestation Sigerslev
          FLST Sigerslev
COM-center Ejbybrobunkeren
         Ejbybro bunker
Avedørelejren, hovedkvarter for raketforsvarbataljonen
          Avedørelejren

      LAVAC Købehavn


 
 En stor tak til Holger Thuesen fra Luftforsvarets Veteraner og Ove B. Bundgaard for værdifulde faktuelle oplysninger og fotos fra Sigerslev 
  og SAM-school i USA.