English version
  

 
Siderne s
krevet af

 Danmark og den  kolde krig

 Stevnsfortet

 Forsvars-forsøg på Stevns

 HAWK, Højerup

 HAWK,  Stevns  Fort

 NIKE, Sigerslev

 Støtte-funktioner

 Stevnsfortet, museum

 Til Stevns start

 

 Andre kold-krigs anlæg:

 Bangsbofortet

 Langelandsfortet

 Hjemmværnsdist. 66 historie

 Forside
 

 
 

 
 

 
Forsvaret på Stevns under Den Kolde Krig
Koldkrigsmuseet Stevnsfortet
 

 

 Stevnsfortet som museum. Tunnel i fortet.

 
 
1. Juli  2008 åbnede Stevnsfortet som museum.
 Guidede ture i undergrunden og et kig ind i Gneisenau gamle 150 mm. kanon.  En halv eskadrille HAWK raketter er  tilbage på
 de oprindelige pladser samt en masse andet relateret materiel fra Den Kolde Krig.


 
Missil området

 Ved indgangen møder de besøgende af de tre typer SAM missiler, SAM=surface-to-air (jord- til-luft) der har været brugt af
 dansk forsvar  gennem koldkrigsperioden. Den udstillede NIKE Hercules har oprindeligt været stationeret på Sigerslev Firing
 Area få kilometer nord-vest for Stevnsfortet.
 
                   
                   NIKE Hercules fra afskydnings-
                    område Sigerslev i nærheden
Stevnsfortet som museum. NIKE Ajax
      Nike Ajax, Hercules' forgænger

 
Stevnsfortet som museum. Mobil kystradar.
         Mobil kystradar fra Marinen

 

  En halv sektion Hawk missiler, kontrol-enhederne og radarudstyret  er tilbage på de rigtige pladser.

 Fortets 15 cm. kanoner

                                  Stevnsfortet som museum. 15 cm. kanon      Stevnsfortet som museum. Ammunitionselevator til 15 cm. kanon
                              Stevnsfortets kanoner var oprindeligt monteret på det
                              lette tyske slagskib Gneisenau. Herefter monteret på
                              Fanø (Batteri Grådyb) under krigen og flyttet til Stevns 1953.
         Ammunitions elevator

 


 

Kommissionen til Besigtigelse af tyske Kystbefæstningsanlæg beskriver i 1946 Gneisenau-stillingen på Fanø således:


 Dansk Betegnelse: Gneisenau (Stordal)
 Tysk Betegnelse: Gneisenau
 Tysk Organisation: 2/518 MAA.

 Beliggenhed
 ca. 2500m Nord for Fanø Badehotellerne paa Øens Vestside ca 300m bag forreste Klitrække.

 Artilleri
 2 x 2 Stk 15cm. S.K. C/28 zu 15cm. Dreh. L. C/34 opstillet i Pansertaarne med Pansertykkelse fortil og i Siderne paa 60mm.
 V0= 885 m/Sek. og 785 m/Sek. tilsvarende Rækning 223hm og 195hm. Elevationsfrihed -10o - +40o.
 Sideretningsfrihed 135o - 0 - 135o. Kanonerne var ikke halvautomatiske. Elektrisk Sideretning med Hurtigstop. (345o I 45 Sek.)
 Pneumatisk-hydraulisk Højderetning, dels for den enkelte Kanon og begge Kanoner samtidig. Skibskanonens Højdesigteapparat
 udtaget og erstattet af en til Kystskytsbrug konstrueret Højderetningsskala, saaledes at den kun kunde skyde indirekte I Højden
 (normalt for Kystskyts), medens den i Siden kunde skydes saavel direkte som indirekte. Kanonens Løb: Rheinmetall, Borsig,
 Düsseldorf. Rørvægt: 9065kg. Omkring Taarnstammen var i Bunkeren indbygget 2 Projektilmagasiner og 2 Ammunitions-
 magasiner  (Hylsterladning), der rummede ialt 2 x 284 Stk.Projektiler med Ladning (altsaa 284 Skud/Kanon). Undergrunden
 
1.7 kilometer tunnel, rum og installationer.

                   Stevnsfortet som museum. Trappe til undergrunden
                  Trappen til undegrunden

                       ståldørene
           
            Køjer til artilleribesætning
              Stevnsfortet som museum. En af de to åbninger mod Køge Bugt.
               Rævegang.  Herfra begyndte
           udgravningen af fortets  tunneler

Stevnsfortet som museum. Artillericentralen
         Artilleri kontrollen

 

                              "Gadenavne"
 

 Hawk Missilerne
 
 
En halv eskadrille  HAWK missiler som de, der oprindeligt var stationeret på fortet og i Højerup, samt  tilhørende radarudstyr
 m.m.
 

 
                Hawk launcher
 


 

       Radar og kommunikation
 
 
 

 

 
 
                      Loader

                          Radar

                        Dome

 
 Hæren under den kolde krig

            Stevnsfortet som museum. Leopard kampvogn Stevnsfortet som museum. Centurion Kampvogn Stevnsfortet som museum. 40 mm antiluftskyts
                  Leopard kampvogn             Centurion kampvogn           40 mm. anti-luft skyts

                                                                                        
                                                                                   Indgangen til koldkrigsmuseet Stevnsfortet