English version
  

 
Siderne s
krevet af

 Danmark og den  kolde krig

 Stevnsfortet

 Forsvars-forsøg på Stevns

 HAWK, Højerup

 HAWK,  Stevns  Fort

 NIKE, Sigerslev

 Støtte-funktioner

 Stevnsfortet, museum

 Til Stevns start

 

 Andre kold-krigs anlæg:

 Bangskold-krígs sider

 Langelandsfortet

 Hjemmværnsdist. 66 historie

 Forside
 

   


 


 

                        
Forsvaret på Stevns under Den Kolde Krig

HAWK batteriet Højerup
Luftværnsgruppen
Eskadrille 543

 

 
 I 1963 blev Danmark tilbudt en HAWK bataljon (fire eskadriller) som våbenhjælp fra USA som supplement til de fire NIKE raket-
 batterier der allerede var modtaget i 1959.  HAWK systemet var udviklet til at modgå den lavtflyvende trussel fra luften.
 Se en nærmere beskrivelse under
Hawk, Stevnsfortet.

 Eskadrillerne 541- 542- 543  og 544 blev formeret ved uddannelsens start ved en parade i Fort Bliss,  Texas i 1964

 I 1965 blev HAWK Eskadrille 543 opstillet på Stevns ved Højerup Fyr. 
 

      
 
 
 Afskydnings området bestod af 2 launcher sektioner, en radar sektion og en kommando-central.
         
 
Radar komponenterne:
 
 
Højerup, Hawk afskydningsområde
          Click for forstørrelse af kortet
    
                IHPIR
 
 
                IROR
 
     
                      ICWAR
 

                   IPAR

                  IBCC
       
           IFF i IPCP/ICC interior

 


 Afskydningsområdet ligger lige ved siden af Højerup Fyr.  Arealet er offentligt område ejet af Stevns Kommune.
 
                                                                                             Højerup, HAWK afskydningsområde. Transformatorbygning med fyret i baggrunden

 Indenfor porten og hovedvagten møder man vedligeholdelsesområdet. Til venstre ses en lagerbygning og kraftstationen  og  et
 raket opbevarings område (storage). En vej til højre fører forbi  en administrations og  kommandobygning mod selve afskydnings-
 området.
 

                  Højerup, HAWK afskydningsområde. Hovedporten med vagten
                               Hovedvagten
Højerup, HAWK afskydningsområde. Lagerbygning
              Lagerbygning
Højerup, HAWK afskydningsområde. Belægningsbygning
           Kasernebygning

  Umiddelbart overfor hovedvagten findes et nærforsvarsanlæg med flankeringskonstruktion. Den er bygget af sveller
  dækket med jord. 

                  Højerup, HAWK afskydningsområde. Hovedvagten
                               Vagtbygning
Højerup, HAWK afskydningsområde. Alarmeringspost ved porten
                Nærsikring

 

 Bag kraftstationen fører en vej ned til et beredskabsområde. Her kunne opstilles loaders, radar trailers m.m. De i  asfalten  nedlagte
 fliser, kunne indikere at det her opstillede materiel var relativt tungt og havde tre støtteplader.  De lodrette betonvægge har skulle
 forhindre ildspredning. Anlægget var oprindeligt overdækket. 

 
           Vejen til storage
Højerup, HAWK afskydningsområde. Parkområde
                   Storage

                     Standplads

 Andre bygninger i området:

            
                         Kraft station

                Lager
Højerup, HAWK afskydningsområde. Værkstedsbygning.
     Generator og værksted

  De tidligere "ejere" har
    stadig navn på døren.

 Langs kommandobygningen passerer man et anker for den store radioantenne. og en trappe til en  del af radarsektionen. Trappen
 fører til IPAR og ICWAR standpladsen.  Der er ligeledes en hovedtavle til radar og radio.

               Højerup, HAWK afskydningsområde. Anker til radioantennen
                          Et af ankrene til radio-
                             antennens kabler

 
Højerup, HAWK afskydningsområde. Trappe til PAR og ROR standplads.
         Trappe til IPAR og ICWAR
                standpladsen

 


 Strømtavle. Bogstavet I foran
 radartypen betyder Improved
 (modificeret). 
 ICWAR er en modificeret CWAR.

 

 Når man følger vejen videre langs kommandobygningen, fører vejen ned i Launcher Area.    

 
 
Vejen til Launcher Area

              Halvvejs mod Launcher Area kommer
              man til et kryds.                      
Højerup, HAWK afskydningsområde. Kørevej til afskydningsområdet

 Følger man den til venstre fører den til de to standpladser hvor henholdsvis  IBCC (Improved Battery Control  Central),  ICWAR
 (Improved Continous Wave Acquisition Radar) IHPIR B (Improved High Powered Illuminator radar for Fire Section B) var opstillet.

 
               Til IPAR og ICWAR
Højerup, HAWK afskydningsområde. CWAR og HPIR B standplads
               ICWAR og IHPIR B

          Strømtavle

 Ad vejen til ICWAR og IHPIR B passerer vi standpladsen for IBCC.  Umiddelbart efter denne, vil man mod venstre kunne komme til
 standpladsen for IROR (Improved Range Only  Radar) og IPAR (Improved Pulse Acquisition Radar)  

 
         IROR set fra launch area

 

        
 IROR Standpladsen
 

  IPAR standpladsen

 Når man igen går tilbage mod vejen til afskydningsområdet og krydser denne, kommer man til  HPIR A.

             
                       Vejen fra IHPIR B
                                til IHPIR A

                  IHPIR A
 
 
       Strømtavlen
 
  Højerup, HAWK afskydningsområde. Udsigt over afskydningsområdet
          Udsigt til afskydnings-
           området fra  IHPIR A

 Der findes en generatorbygning i hver sektion.

                                 
                                                  
 

              Generatorbygning Section A

 

 Launcher strømtavlen
          section B
 
                       Højerup, HAWK afskydningsområde. Kontroltårn section B
                                   Launcher area Section B

         Hver sektion havde
             en control post.
Højerup, HAWK afskydningsområde. Operatørsæde i kontroltårn section B
    Operatørsæde i control post B

  I dag er det tidligere afskydningsområde ejet af Stevns Kommune.  Et pragtfuldt og velholdt område

                       
                                 Udsigt fra Launcher section
                                                  B til A

 

             Afskydningsområdet.


 

                Udsigt section B til A


 
 
                Port og servicebygninger
 

 


                      Launcher Area A
 

 
                      Launcher Area B
 
 
                             Storage
 
 
                                      Luftfoto af Højerup