Siden skrevet af:

 Bangsbofortet 1940-45

 Overtagelsen 1945

 Bangsbofortet 1945-62

 Hornbæk Batteri


 
Stevnsfortet og raket-
 
forsvaret på Stevns


 Langelandsfortet


 
Forside


 
  

 
Siderne om Bangsbofortet er skrevet af:
   
                              
                                                            Søren Østergaard på Masnedøfortet
 
 Søren Østergaard
 Født 1954
 Sønderborg, Danmark

sooe@dbmail.dk
 Militærhistoriske Interesseområder:
  - Perioden 1848-1920
  - De imponerende fortbyggerier fra  perioden før
     1. verdenskrig.
  - De danske forter fra den kolde krig
  - Gemte og glemte anlæg.
 
 
 
  Jeg har afholdt mange foredrag om perioden og skrevet
  en del artikler og leveret fotos til både danske og inter-
  nationale tidsskrifter.