Hornbæk Batteri

 
 Siden skrevet af:

 Bangsbofortet 1940-45

 Overtagelsen 1945

 Bangsbofortet 1945-62

 Hornbæk Batteri


 
Stevnsfortet og raket-
 
forsvaret på Stevns


 Langelandsfortet

 
 
  


 
Siden om Hornbæk Batteri er skrevet af:
   
                                            
                                                            Søren Østergaard på Masnedøfortet
 
 Søren Østergaard
 Født 1954
 Sønderborg, Danmark

sooe@dbmail.dk
 Militærhistoriske Interesseområder:
  - Perioden 1848-1920
  - De imponerende fortbyggerier fra  perioden før
     1. verdenskrig.
  - De danske forter fra den kolde krig
  - Gemte og glemte anlæg.
 
 
 
Historien om Hornbæk Batteri fortaber sig lidt idet der ikke før
har været billeder fra anlægget..

Ved en tilfældig kom jeg i besiddelse af en del billeder taget en værnepligtig kort efter overtagelsen.

Disse billeder danner sammen med en udførlig beskrivelse af batteriet udgivet af Hornbæk lokalhistoriske arkiv grundlag for denne side.

Denne store samling billeder er ret usædvanlig for perioden, idet det på det tidspunkt var en meget dyr hobby at fotografere, og dermed normalt ikke foreneligt med en lønnen til værnepligtig.
.

 

 

 Hornbæk Batteri har et skæbnefællesskab med
 Bangsbo Fort, idet det var de to eneste af de gamle
 tyske kystbatterier den danske hær valgte at videre-
 føre.

 Jeg har afholdt mange foredrag om perioden og
 skrevet  en del artikler og leveret fotos til både danske
 og internationale tidsskrifter.
 

 Forfatter til bøgerne Guide til Vestvolden i Hvidovre
 (2014 og 2017) samt "Scott", historien om ingeniør
 Mogens Scott Hansen der brugte 20 år af sit liv på at
 registrere den glemte Sikringsstilling Nord i Sønder-
 jylland