Bangsbofortet 1945-1962

Danmarks Strategiske Placering

 Danmarks placering som “Proppen i Østersøen” var vital for både NATO og Warshawa-pagten gennem den kolde krig. Den eneste vej ud af Østersøen var gennem dansk farvand. Ingen transport- eller krigsskibe kunne komme gennem dansk farvand uden enten at  blive observeret eller beskudt. 

Ved Østersøen tog man to kystforter i brug.
 Stevnsfortet, hvis primære opgave var at beskytte mineudlægninger i den sydlige del af  Øresund og Fakse Bugt samt hindre fjendtlig gennemsejling af Øresund og Langelandsfortet, der skulle beskytte mineudlægningerne i Storebælts sydlige del og hindre fjendtlig adgang til Storebælt.
 I Nordjylland, syd for Frederikshavn ved Pikkerbakken, overtog marinen efter krigen det store tyske anlæg “Stützpunkt gruppe Süd”. Dette blev nu omdøbt til Bangsbo Fort. Dette anlæg var, udover Hornbæk Batteri, det eneste tyske anlæg Danmark overtog og videreførte.

Overtagelsen af de tyske anlæg.

 Straks efter besættelsen tog en kommision rundt til de efterladte tyske anlæg og vurderede størrelse og fremtidig brug af pladser og artilleri.

  Man anbefalede at området blev taget i brug som forsvarsanlæg med følgende:
            – 4 stk. 15 cm. Bofors kanoner (fra Niels Juel)
            – 4 stk 105 mm. luftværnskanoner
            – Diverse ildledelsesudstyr
            – 70 betonanlæg
 
I begyndelsen anvendte man hovedsaglig de efterladte tyske installationer, herunder både 15 cm. kanonerne og 105 mm. luftværnskanonerne. Derudover blev området udvidet med Frederikshavn Flåderadio samt en kystradarstation. Radiostationen var den første der var i stand til at kommunikere med Grønland. Dette skete med et par 40 meter høje master tyskerne havde efterladt i Skagen.
 
 Efter indmeldelsen i NATO i 1949 påbegyndtes en udbygning og modernisering og i 1952 tog kystdefensionen, senere kystbefæstningen, fortet i brug under det nye navn Bangsbo  Fort. Der blev i den forbindelse opført 10 nye betonanlæg. Stort set alle anlæg var i brug frem til 1962, og enkelte anlæg er stadig i brug i forbindelse med farvandsovervågningen.
Den tyske radar af typen Würtzburg Riese blev erstattet af en dansk radar opført på samme sted.