Batteri 30, Mjolden

Brisken i Mjolden

Batteriet var bestykket med en 24 cm. kanon og i øvrigt indrettet som batteriet i Rugbjerg Plantage.

Der er stort set intet tilbage, bortset fra et krater og militærbanens tracé i terrænet.
De sprængte betonstykker fra brisken blev efterfølgende brugt som vejfyld.