Batteri 29, Drengsted

Drengsted batteri 1921

Drengsted Batteri skulle være bestykket med en jernbanebriskkanon ligesom Andholm. Den blev aldrig monteret, men skulle formentlig udsparres et andet sted i tilfælde af engelsk landgang nordpå. Anlægget blev aldrig færdiggjort, idet det angiveligt blev kasseret af en general på  grund af dets beliggenhed på flad mark. Af samme grund var batteriets ammunitionsbunkere sløret som staldbygninger.

Batteriet blev efterfølgende brugt som fremskudt luftværnsstilling for luftskibsbasen i Tønder.

Magasin som staldbygning

Ikke alle batterier kunne bygges ind i terrænet. I Drengsted blev magasiner m.m. camoufleret med påmalede vinduer i samme bredde som udlanger-åbningerne, spande på taget som ventilation og endda et rør som skorsten.
Effekter der skulle få batteriet til at ligne fabriks- og avlsbygninger.

 


Drengsted 2009