Batteri 29 Drengsted

Batteri 29 Drengsted skulle være bestykket med en jernbanebriskkanon ligesom Andholm Batteri

Batteri 29 Drengsted, magasinbygninger 1921

Drengsted batteri 1921

Den blev aldrig monteret, men skulle formentlig udsparres et andet sted i tilfælde af engelsk landgang nordpå.

Anlægget blev aldrig færdiggjort, idet det angiveligt blev kasseret af en general på  grund af dets beliggenhed på flad mark. Af samme grund var batteriets ammunitionsbunkere sløret som staldbygninger.

Batteriet blev efterfølgende brugt som fremskudt luftværnsstilling for luftskibsbasen i Tønder.

Batteri 29 Drengsted, magasin camoufleret som staldbygning

Magasin som staldbygning


Ikke alle batterier kunne bygges ind i terrænet. I Drengsted blev magasiner m.m. camoufleret med påmalede vinduer i samme bredde som udlanger-åbningerne, spande på taget som ventilation og endda et rør som skorsten.
Effekter der skulle få batteriet til at ligne fabriks- og avlsbygninger.

 


Batteri 29 Drengsted 2009