Batteri 18, Gammelskov

Magasin og batterigrav i Gammelskov Batteri

Magasin og batterigrav

Batteriet var som det eneste af de svære batterier bestykket med to 24 cm. marinekanoner i  pansertårne, rækkevidde 16.5 kilometer og en granatvægt på 160-190 kilo.
Med sin 250 m. lange batterigrav var Gammelskov stillingens største enkeltanlæg.

Der var to anlæg i batteriet der aldrig blev færdige.Man manglede plads til mandskabet, hvorfor ladningsmagasinerne i begyndelsen blev brugt til underbringelse. Dette var ikke formål tjenligt, hvorfor man påbegyndte opførelsen af 2 mandskabsrum der dog aldrig blev færdige.

En af kanonerne i Gammelskov Batteri

Kanon Gammelskov Batteri

Militærbanen udmærker sig også ved sin størrelse, idet den var delt i to. Et der formentlig blev brugt ved montagen, medens det andet formentlig blev brugt til fremføring af ammunition.

Også i dette batteri har der været foretaget store vandafledningsarbejder.


Gammelskov batteriet 2009 og 2019