Batteri 15, Strandelhjørn

Magasin Strandelhjørn

Batteriet bestykket med en 24 cm. kanon opstillet på betonbrisk. Udover ammunitionsmagasin med to udlangeråbninger og et ladningsmagasin findes et meget stort sprængt rum. Alene størrelsen er interessant. Der var et opholdsrum udformet som kaponiere, og samtidig kommandostation.

Dele til 24 cm. kanon under jernbanetransport

Ammunitionsbunker 1 i Strandelhjørn Batteri

Ammunitionsbunker 1Af betonbrisken er i dag kun et stort krater tilbage. Det store krater fremkom idet man ved bortsprængningen med 1100 kg sortkrudt kun løftede brisken nogle meter i luften. Da den stort set intakt landede samme sted igen, måtte man sprænge anden gang.

 

 

Billeder fra Strandelhjørn 2009