Batteri 11, Rugbjerg

Kanonen i Rugbjerg

Batteriet blev færdigbygget og var bestykket med en 24 cm. kanon.

Et luftfoto fra 1930 viser specielt transportjernbanens forløb ved siden af batteriet.  Denne bane krydser ammunitionsbanen, hvorfor jernbanen formentlig har været afbrudt.

 

Rugbjerg feltkøkken i smedjen

Der findes billeder af opstillingen af kanonen, optaget af en tysksindet lærer på stedet.

 

 

 

Rugbjerg plantage 2009