Forsvaret på Stevns

Der blev opbygget et betydeligt forsvar på Stevns under den kolde krig.

Pjece nr. 1, stevnsfortet

Stevnsfortet pjece 1

Stevnsfortet fra 1953, der med sine to kanontårne fra Gneisenau kunne skyde 23 km. ud i Øresund eller Østersøen. Et logisk sted til både at hindre gennemsejling af Øresund og støtte forsvaret mod landgange.
Sydsjælland og Falster udgjorde med deres flade strande oplagte områder for amfibiske landsætninger.

NIKE Hercules raket på Stevnsfortet

NIKE Hercules

Da Danmark modtog NIKE, NIKE Hercules og senere Hawk blev der lagt en luftforsvarsring om København.
Raketanlæggene på Stevns (Sigerslev og Højerup), i Kongelunden, Tune og Gunderød udgjorde denne ring.

Der er stadig mange rester af forsvarets tilstedeværelse på Stevns.